Forum for depotansvarlige 2017

Velkommen til depotforum 2017 som vil bli avholdt i Oslo 13. - 14. juni 2017 på Scandic Fornebu. Forum for depotansvarlige er et av Spama's mest populære arrangementet.

Praktisk informasjon


Velkommen til Depotforum 2017

13. - 14. juni 2017
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Deltakerpris: kr 6150,- 

Oppholdskostnader, overnatting, Latter og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest
 • Advokat Knut Bjerve, DNB
 • Advokat Rune Stavenes, Advokatkontoret
 • Cand. jur. Terje Ahlsen, DNB
 • Advokat Ingvild Onshuus Kågen, Ernst & Young
 • Helge Kvamme, partner i Advokatfirmaet Selmer DA
 • Andre kommer 


Målgruppe:
Depotforum retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depotfunksjonen og backoffice i finans.

Program:

 

Tirsdag 13. juni

Kl. 09.30   Registrering og kaffe
Kl. 10.00   Velkommen
Kl. 10.05    Introduksjon til Tema 1: Pant og tinglysning
Kl. 10.15    Lovendringer i tinglysingsloven,
                       tvangsfullbyrdelsesloven 
og inkassoloven

   • Hvilke dokumenter blir nye etter lovforslaget?
   • Hvilke problemer løses gjennom lovendringene
   • Nye problemstillinger som reises
   • Endringer i skriftlighetskravet i
    finansavtaleloven § 61?

                   Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

Kl. 11.00    Kaffepause
Kl. 11.15    Ny elektronisk grunnbok og konsekvenser
                     for tinglysing

   • Hva er på plass i ny eTinglysingsløsning?
   •  Hvilke problemstillinger gjenstår?

                   Juridisk Direktør Jens Christian Leonthin,
                  Kartverket


Kl. 12.00    Lunsj
Kl. 13.00    Omfanget av legalpant i et konkursbo

   • Rettspraksis ogoppfatninger i teorien

                    Tvangssalg av fast eiendom - konsekvenser
                    for servitutter og andre ikke- pengeheftelser

   • Ikke-pengeheftelser som må overtas av kjøper
   • Tilsidesetting av slike heftelser

                Advokat Rune Stavenes, Advokatkontoret

Kl 14.30 Kaffepause
Kl 14.50 Introduksjon til tema 2: Forbrukerspørsmål

   • Forbrukerkausjon ved sikkerhetsstillelse for
    egeneiet selskap, indirekte eierskap,
    kausjon – realkausjon –
    kausjonsobjektet ikke næring?
   • Skille forbruker/ikke-forbruker ved låneopptak,
    konsekvenser ved vurdering av fraråding.
   • Fraråding ved kausjon og lån -
    de siste års retts- og nemdpraksis

                  Advokat Knut Bjerve, DNB

Kl. 16.30    Kahoot Quiz
Kl. 17.00    Avslutning i plenum

Onsdag 14. juni

Kl. 09.00    Introduksjon til tema 3:
                        Spørsmål knyttet til aksjeselskaper
                        Aksjelovens $8-7 og $ 8-10 –
                        typisk eksempler/tilfeller  – cases

   • § 8-10: Hva er forskjellen på eiendomsselskap
    og eiendomsutviklingsselskap og hva må vi
    tenke på ved de to typer selskaper?
   • Refinansiering av lån gitt etter § 8-10 – hvilke problemstillinger reiser dette?
   • Foreslåtte endringer i aksjelovgivningen

                  Advokat Ingvild Onshuus Kågen,
                  Ernst & Young Tax and Law

Kl. 10.15    Kaffe
Kl. 10.30    Introduksjons til tema 4: Borettslag og
                       seksjonssameier som låntaker

   • Hva kan styre gjøre/ ikke gjøre uten generalforsamlingens samtykke?
   • Hva med sameiet sin rett til å forplikte andelseierne

                     Eivind Ingolfsen,
                     Advokat i Sparebanken Vest

Kl. 11.30    Lunsj

Kl. 12.30    Introduksjon til tema 5: Hvitvasking
Kl. 12.35    Typiske fallgruver og hvordan kan depot
                      opptre for å avdekke hvitvasking?

       
                       Helge Kvamme, partner i
                      Advokatfirmaet Selmer DA

Kl. 13.30    Kaffe
Kl. 13.50    Kahoot Quiz

Kl. 14.30    Introduksjon til tema 6: Nytt fra lovgivning
                     og rettspraksis

   • Eierseksjonsloven
   • Gjeldsregisterloven
   • Eventuelt andre nyheter

                    Eivind Ingolfsen, Advokat i Sparebanken Vest

Kl. 15.30    Slutt

Mindre endringer i programmet kan forekommeNB! 
Hotellrom blir bestilt av SPAMA. Vennligst noter på påmeldingen om du kommer dagen før.

Praktisk informasjon


Velkommen til Depotforum 2017

13. - 14. juni 2017
Oppstart dag 1: Kl. 10.00

Deltakerpris: kr 6150,- 

Oppholdskostnader, overnatting, Latter og fellesmiddag dag 1 kommer i tillegg.

Foreløpige foredragsholdere/ressurser:

 • Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest
 • Advokat Knut Bjerve, DNB
 • Advokat Rune Stavenes, Advokatkontoret
 • Cand. jur. Terje Ahlsen, DNB
 • Advokat Ingvild Onshuus Kågen, Ernst & Young
 • Helge Kvamme, partner i Advokatfirmaet Selmer DA
 • Andre kommer 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.