Kredittforum

Det har vært mye fokus på kredittområdet i den siste tiden. Myndighetene har skjerpet inn på egenkapitalkravene som reduserer tilgjengelig kreditt i markedet.  Et nytt gjeldsregister er på trappene og automatiseringen gjør seg gjeldene for fullt innenfor området. Scoringsmodeller utvikles for å gi støtte i beslutningen om kreditt, samt at det innføres sertifisering på kredittområdet.

Praktisk informasjon

Hvordan påvirker automatiserte prosesser kredittmedarbeidere

12. - 13. september 2017
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Kr 6.100,- Ekskl. oppholdsutg.

snarest

Hvordan påvirker alt dette det daglige arbeidet til en kredittmedarbeider når også automatiserte prosesser overtar deler av arbeidet og samhandling mellom mennesket og automatiserte prosesser blir viktig. 

Målgruppe: 
Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor personmarkedet.

Program:

 • Stortingsvalget – et skråblikk til finans
 • Reguleringer fra myndighetenes side innenfor kredittområdet
 • Gjeldsregister - hva går det ut på og hvilke følge vil det gi?
 • Praktisering av kredittregelverket i den daglige bankdriften
 • Trender innenfor boligmarkedet, og hva som påvirker utviklingen - med blikk på kredittmarkedet.
 • Hvordan brukes scoringsmodeller og kredittanalyser
 • Automatiske kredittvurderingsprosesser i samhandling med mennesker
 • Gjennomføring og erfaring fra autorisasjonsordningen Kreditt i Sparebanken Møre
 • Forbruksgjeld
 • Kredittfaglige problemstillinger

Program:

Tirsdag 12. september

Kl. 09.00 Registrering og kaffe
Kl. 09.30 Introduksjon til Kredittforum
Kl. 09.40

Stortingsvalget – et skråblikk til finans
v/ Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen, Eika Gruppen

Kl. 10.25 Rollebytte – kaffepåfyll
Kl. 10.35

Trender innenfor boligmarkedet og hva påvirker utviklingen - med blikk på kredittmarkedet
v/ Adm. dir. Christian Vammervold Dreyer

Kl. 11.20

Spørsmål/debatt etter innleggende over

Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Automatiske kredittvurderingsprosesser i samhandling med mennesker
v/ Avdelingsdirektør Inge Ådland, Webstep Bergen

Kl. 13.20

Kaffepause

Kl. 13.40

Hvordan brukes scoringsmodeller og kredittanalyser
Hva gir en scoringsmodell sett fra rådgivers side – hvordan bruke resultatene i grensetilfeller i rådgivningssamtalen
Innleder under avklaring

Kl. 14.25  Rollebytte
Kl. 14.35

Gjennomføring og erfaring fra autorisasjonsordningen i Kreditt
v/ Leder for Møreskolen, banksjef Kjetil Hauge
Sparebanken Møre

Kl. 15.20 Rollebytte
Kl. 15.25

Kredittfaglig emner
• Fraråding - når hvorfor og hva er lovgivers ønske her
• Varslingsregler ved kausjon

v/ Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

Kl. 16.30

Slutt dag 1

 
Onsdag 13. september
 

Kl. 09.00

Introduksjon til dag 2

Kl. 09.05

Reguleringer fra myndighetene side – kreditt og gjeldsregister
v/Finanstilsynet – navn kommer

Kl. 09.50

Kaffepause

Kl. 10.05

Praktisering av kredittregelverket i den daglige bankdriften
v/ Jurist og ansvarlig depot Randi Leinan Lund, Tolga-Os Sparebank

Kl. 11.15

Paneldebatt – regelverk og praktisering

Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.30

Kulturelt innslag

Kl. 12.50

Gjeldsregister – hvordan vil det fungere, oppdatering av registeret og personvern
v/ Advokat Baard Sig. Bratsberg

Kl. 13.45

Trender innenfor betalingsmislighold generelt med særlig fokus på forbrukergjeld

 • Forbruksgjeld, demografiske forhold og utviklingstrekk.
 • Mislighold, inkasso og forbrukeratferd
 • Betalingsanmerkninger – «den moderne gapestokk
 • Bankenes rolle for å forebygge den negative utviklingen


v/ Advokat Henning Hauso, tidligere Adm. dir Kreditorforening Vest og regiondirektør Kredinor.

Kl. 14.30

Kredittfaglig emner

 • Signeringsregler ved lånedokumenter
 • Vitnepåtegning
 • Ektefelles samtykke
 • Bruk av fullmakter

v/ Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

Kl. 15.15

Avslutning

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart   

Praktisk informasjon

Hvordan påvirker automatiserte prosesser kredittmedarbeidere

12. - 13. september 2017
Oppstart dag 1: kl. 10.00

Kr 6.100,- Ekskl. oppholdsutg.

snarest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.