Seminar for complianceansvarlige

Praktisk rettet seminar og møteplass for complianceansvarlige. Hovedtemaet for årets seminar er compliance i et kundeperspektiv.

Praktisk informasjon

Compliance i et kundeperspektiv

26. september
Kl. 09.00 - 15.45

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3.650,- inkl. lunsj og kursmateriell

snarest

For syvende gang arrangerer Finans Norge og Spama sitt årlige complianceseminar.

Målgruppe

Seminaret retter seg mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er også relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området og arbeider med complianse mot finansmarkedet.

Evaluering fra i fjor:
Hele 90 % syntes det de lærte var nyttig inn mot egen arbeidssituasjon, og vil ta dette i bruke i noen eller stor grad. Videre sa 95 % at seminaret svarte til forventningene i noen eller stor grad.

Program
Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en møteplass. 

Mindre justeringer i programmet kan skje 

  • Hovedtemaet for årets seminaret er «Compliance i et kundeperspektiv»: Hvordan oppleves det omfattende regelverket og etterlevelsen av dette for kunden?

 

         

Kl. 09.00

Registrering / Kaffe

Kl. 09.20

Velkommen

Kl. 09.25Nytt og nyttig fra Finanstilsynet
- markedsføring av fond og nye fondsprodukter
- andre oppdateringer på regelverksområdet
v/ Britt Hjellegjerde, seksjonssjef i Finanstilsynet

Kl. 10.00
Hvem bestemmer?
Fra EU-direktiv og -forordning til norsk rett.
Endringer i det norske rettskildebildet som
følge av rettsutviklingen i EU
v/ Marte Voie Opland, advokat i Handelsbanken

Kl. 10.40

Kaffe

Kl. 10.55


Hva betyr de nye personvernreglene
for compliance?
v/ Nils Henrik Heen, advokat i Finans Norge

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 12.30


Status nytt hvitvaskingsregelverk –
betydning for compliance
v/ Atle Roaldsøy, fagsjef i Finans Norge

Kl. 13.10


Compliancerisiko, reelt forbrukervern og
investorbeskyttelse
v/ Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

Kl. 13.50

Kaffe

Kl. 14.15

Konkret risikovurdering eller sjekkliste?
v/ Are Jansrud, analysesjef i Finans Norge

Kl. 14.45

Compliance i praksis
v/ Kirsten Guldbrandsen, Sparebanken Vest

Kl. 15.00


Hvordan vil compliancerollen endres om få år ved
bruk av reg.tech.?

v/ Kjetil Kristensen, partner EY

Kl. 15.45 

Avslutning 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Compliance i et kundeperspektiv

26. september
Kl. 09.00 - 15.45

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3.650,- inkl. lunsj og kursmateriell

snarest

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.