Seminar for complianceansvarlige

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar. Seminaret er praktisk rettet og en møteplass for complianceansvarlige.

Praktisk informasjon

Felles utfordringer i det praktiske arbeidet med compliance.

25. - 26. september
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Pris for begge dager: Kr 5000,- I tillegg kommer middag og overnatting
Pris dag to: Kr 3800,- I tillegg kommer ev. overnattingskostnader.

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.

1. september 2018

 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge
 • Are Jansrud, Chief Compliance Officer, Sparebanken Østlandet
 • Gry Evensen Skallerud, Seksjonssjef i Finanstilsynet
 • Kjersti Trøbråten, Partner Advokatfirmaet Wiersholm
 • Nils Henrik Heen, Advokat og seniorrådgiver i Finans Norge
 • Kjetil Kristensen, Partner EY
 • Kjersti Aksnes Gjesdahl, Direktør PwC
 • Torgeir Storberget, advokat og prosjekt- og kursleder i Juristenes utdanningssenter (JUS)

Målgruppe

Seminaret retter seg mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er også relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området og arbeider med complianse mot finansmarkedet. 

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.


Evaluering:
Hele 90 % syntes det de lærte var nyttig inn mot egen arbeidssituasjon, og vil ta dette i bruke i noen eller stor grad. Videre sa 95 % at seminaret svarte til forventningene i noen eller stor grad.

Program
Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en møteplass. 

 • Hovedtemaet for årets seminaret er: Felles utfordringer i det praktiske arbeidet med compliance

Mindre justeringer i programmet kan skje 

   

25.09

 

Kl. 12.30

Registrering / Nettverksbygging

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Velkommen

Kl. 14.10Rollefordeling og arbeidsfordeling mellom
førstelinjen, andrelinjen (operasjonell
risikostyring og compliancefunksjonen) og
tredjelinjen (internrevisjonen) i bank.

Kl. 15.00

Mingling over en kaffe

Kl. 15.15


Compliancerollen i bank – utvikling til å omfatte
etikk, bransjestandarder og nye regelverk 
- Hva bør rollen inneholde?

Kl. 16.00


«Min complianceplan» - med kommentarer
fra moderator, herunder om juridiske og
praktiske utfordringer

Kl. 17.00

Mingling over en kaffe

Kl. 17.15

Compliancerollen sett fra et lederperspektiv

Kl. 18.00

Slutt i plenum, men bruk gjerne tiden frem til
middag å snakke med en deltaker

Kl. 19.30

Felles middag 

26.09

 

Kl. 08.30 

Registrering, kaffe og nettsverksbygging

Kl. 09.00

Velkommen
Med helikopterblikk på den digitale fremtiden

Kl. 09.45

Nytt fra Finanstilsynet, herunder erfaringer
fra stedlig tilsyn

Kl. 10.30

Mingling over en kaffe

Kl. 10.50

MiFID II – erfaringer med nytt regelverk så langt

Kl. 11.30

Lunsj 

Kl. 12.30

Personvernforordningen - presentasjon av 
bransjestandarden

Kl. 13.15Regtech i utførelse av compliancearbeidet i bank
Påfølgende panelsamtale: Digitalisering -
OM lovverket henger med? Ansvar, frarådingsplikt,
standardisert begrepsbruk m.m.

Kl. 14.15

Compliancerollen i prosjekter

Kl. 15.00

Slutt

 


                              Sponsor   

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.
Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.
Praktisk informasjon

Felles utfordringer i det praktiske arbeidet med compliance.

25. - 26. september
Oppstart dag 1: Kl. 14.00

Scandic Holmenkollen Park, Kongeveien 26, 0787 Oslo

Pris for begge dager: Kr 5000,- I tillegg kommer middag og overnatting
Pris dag to: Kr 3800,- I tillegg kommer ev. overnattingskostnader.

Dag 1 gjelder for ansatte i bank og finans, mens dag 2 er åpen for alle.

1. september 2018

 • Idar Kreutzer, Administrerende direktør i Finans Norge
 • Are Jansrud, Chief Compliance Officer, Sparebanken Østlandet
 • Gry Evensen Skallerud, Seksjonssjef i Finanstilsynet
 • Kjersti Trøbråten, Partner Advokatfirmaet Wiersholm
 • Nils Henrik Heen, Advokat og seniorrådgiver i Finans Norge
 • Kjetil Kristensen, Partner EY
 • Kjersti Aksnes Gjesdahl, Direktør PwC
 • Torgeir Storberget, advokat og prosjekt- og kursleder i Juristenes utdanningssenter (JUS)

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.