Forklaringsplikt

Systeminformasjon

Startsider

Url-er

startside_01_annuitet_flytende_rente
startside_02_annuitet_fast_rente
startside-03_serie_flytende_rente
startside-04_serie_fast_rente
startside-05_annuitet_referanserente
startside-06_serie_referanserente
startside-07_salgspant_annuitet_flytende_rente
startside_08_ordinaer_kausjon
startside_09_realkausjon

 

Kort forklart - hovedsider 

"Jeg kjøper bolig for første gang"
"Jeg er kausjonist for første gang"

Url-er

kort_forklart_01_annuitet_flytende
kort_forklart_02_annuitet_fast
kort_forklart_03_serie_flytende
kort_forklart_04_serie_fast
kort_forklart_05_annuitet_referanse
kort_forklart_06_serie_referanse
kort_forklart_07_salgspant_annuitet_flytende
kort_forklart_08_ordinaer_kausjon
kort_forklart_09_realkausjon

 

Kort forklart - videoer

Url-er

video_01_annuitet_flytende
video_02_annuitet_fast
video_03_serie_flytende
video_04_serie_fast
video_05_annuitet_referanse
video_06_serie_referanse
video_07_salgspant_annuitet_flytende
video_08_ordinaer_kausjon
video_09_realkausjon

Forklaring - hovedsider

"Jeg har kjøpt bolig før"
"Jeg har vært kausjonist før"

Url-er

forklaring_01_annuitet_flytende
forklaring_02_annuitet_fast
forklaring_03_serie_flytende
forklaring_04_serie_fast
forklaring_05_annuitet_referanse
forklaring_06_serie_referanse
forklaring_07_salgspant_annuitet_flytende
forklaring_08_ordinaer_kausjon
forklaring_09_realkausjon