Veiledere for depot, garantier og mislighold

Dokumentveileder Depot

I dokumentveilederen finner du informasjon om de vanligste formene for pant, kausjoner og driftskredittordningen for landbruket. Her presenteres de formelle kravene og retningslinjene med forklarende kommentarer til disse. 

Innholdet i veilederen er alltid oppdatert innen fagområdet. Den bidrar til ensartet praksis internt i banken og utgjør en oversiktlig dokumentasjon knyttet til internkontroll. 

 

Produktark

Produktark: Dokumentveileder Depot

 

Dokumentveileder Garantier

Garantiveilederen er en solid støtte i arbeidet med garantier. Verktøyet har både en praktisk og en teoretisk tilnærming til utformingen av dokumentene og bidrar til å kvalitetssikre det endelige resultatet.

 

Produktark

Produktark: Dokumentveilder Garantier

 

Misligholdveiviser

Misligholdveiviseren er et nytt oppslagsverk for kreditt- og deporområdet i bank/finans. Den tar for seg hvordan kredittengasjementet bør håndteres hvis kunden misligholder låneavtaleb og/eller banken kan lide et tap.

Hovedtemaene i innholdsfortegnelsen er listet i den rekkefølgen arbeidet med misligholdet utføres.

Det faglige innholdet er utarbeidet av advokatene Erik Alsvik Solbakken og Børge A. Grøttjord. Børge har arbeidet med mange ulike former for finansieringer og har også særlig kompetanse på insolvens, restrukturering og misligholdengasjementer.

 

Produktark

Produktark: Misligholdveiviseren

 

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med en av oss:

Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009

Bjørn Olav Bjerke, tlf. 915 49 722