E-læring til bank og finans

Læringen er best når den er handlingsorientert. Derfor utvikler vi våre nettstudier i tett samarbeid med brukerne. Det ivaretar et av våre viktige mål; å bygge læring ved å starte med kjente problemstillinger og situasjoner.
logo