Kursoversikt 2019

Kurs og konferanser som dekker de viktigste områdene innenfor finanshåndverket.

Illustrasjon til artikkel

Kredittvurdering BM

Kurset gir en variert oversikt over en rekke områder som er viktige for å gjøre en god jobb innen BM

12. - 13. februar 2019
Oppstart dag 1 kl. 10.00
Les mer

Selskapsformer og skatt - kurs I

Aksjeselskaper og enkeltpersonforetak

4. - 5. februar 2019
Oppstart kl. 10.00
Les mer

Grunnleggende Pant PM

Innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

12. - 13. februar 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00
Les mer

Pensjonsseminar

Trygghet i pensjonssamtalen med kunden

7. mars 2019
Oppstart kl. 09.30
Les mer

Grunnleggende Pant BM

Innføring i de panterettslige problemstillingene for BM

12. - 13. mars 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00
Les mer

Aksjeloven

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

19. mars 2019
Oppstart kl. 09.30
Les mer

Selskapsformer og skatt - kurs II

Selskapsformer og skatt

20. mars 2019
Oppstart kl. 09.30
Les mer

Tvangsfullbyrdelse

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

24. april 2019
Oppstart kl. 09.00
Les mer

Eierskifte i Landbruket

- med vekt på økonomi, jus og skatt.

7. - 8. mai 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00
Les mer

Illustrasjon til artikkel

Bankgarantier

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere.

14. - 15. mai 2019
Oppstart dag 1: Kl. 09.30
Les mer

Depotkurs

Utvalgte emner

21. - 22. mai 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00
Les mer

Forum for depotansvarlige 2019

Velkommen til Depotforum 2019

4. - 5.  juni 2019
Oppstart dag 1: Kl. 10.00
Les mer

Andre kurs, konferanser og seminarer - ta kontakt

Illustrasjon til artikkel

Støtte til praktisk prøve AFR

Kurs med fokus på MÅ-punkter, kundekommunikasjon og praktisk trening.

Mer informasjon kommer.

Illustrasjon til artikkel

Klar – ferdig – bestå AFR

Skreddersydd eksamenshjelp for å bestå Kunnskapsprøven AFR.

Etter avtale

Webforelesninger

Ferdiginnspilte forelesninger i sentrale temaer innen AFR.

Fagdager for autoriserte finansielle rådgivere

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdager for rådgivere i skadeforsikring

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdag: Etikk og god rådgivningsskikk

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdag: Regelverk

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdag: Personlig økonomi

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdag: Pensjon

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Fagdag: Makroøkonomi

Bankinternt kurs. Ta kontakt for tilbud.

Avholdte kurs, konferanser og seminarer

Illustrasjon til artikkel

Likviditetsforum 2018

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

29. november 2018

Tvangsfullbyrdelse

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

28. november 2018

Bedre årsoppgjør 2018 - Oslo

Endringer og tilpassinger ifm. årsoppgjøret 2018

28. november 2018

Bedre årsoppgjør 2018 - Kristiansand

Endringer og tilpassinger ifm. årsoppgjøret 2018

20. november 2018

Landbruksforum

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

6. - 7. november

Panterett BM - utvalgte temaer

Aktuelle panterettslige problemstillinger Bedriftsmarkedet

6. - 7. november 2018

Grunnleggende Pant BM

Innføring i de panterettslige problemstillingene for BM

23. - 24. oktober 2018

Panterett PM - utvalgte temaer

Aktuelle panterettslige problemstillinger som berører forbrukere PM.

16. - 17. oktober

Eierskifte i Landbruket

- med vekt på økonomi, jus og skatt.

15. – 16. oktober 2018

Aksjeloven

Aksjelovens begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse.

27. september 2018

Grunnleggende Pant PM

Innføring i de panterettslige problemstillingene for PM.

25. - 26. september

Seminar for complianceansvarlige

Kursdokumentasjon

25. - 26. september

Kredittforum

Forum for personer som arbeider med kreditt innenfor PM.

11. - 12. september 2018

Fagdag aksjeloven

Aksjelovens begrensinger for lån og sikkerhetsstillelse

24. mai 2018

Forum for depotansvarlige 2018

Velkommen til Depotforum 2018

6. - 7.  juni 2018

Tvangsfullbyrdelse

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

20. mars 2018

Panterettslige emner i landbruket

– hva gjør vi ved utsatte engasjement?

2. mai 2018

Styring og kontroll i norske banker

Grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk

19. april 2018

Panterett PM - utvalgte temaer

Aktuelle panterettslige problemstillinger som berører forbrukere PM

17. - 18. april 2018

Illustrasjon til artikkel

Bankgarantier

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere.

10. - 11. april 2018

Kapitaleffektivisering

15. mars 2018

Panterett BM - utvalgte temaer

Aktuelle panterettslige problemstillinger Bedriftsmarkedet

13. - 14. mars 2018

Mislighold- og inkasso

Bli bedre rustet for å møte krevende situasjoner.

6. - 7. mars 2018

Depotkurs

Utvalgte emner

27. - 28. februar 2018

Kunsten å formidle og overbevise

Avlyst

14. - 15. februar 2018

Grunnleggende Pant BM

Innføring i de panterettslige problemstillingene for BM

16. - 17. januar 2018

Bedre årsoppgjør 2017 - Oslo

Nye endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2017

29. november 2017

Bedre årsoppgjør 2017 - Bergen

Nye endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2017

27. november 2017

Illustrasjon til artikkel

Likviditetsforum 2017

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

23. november

Tvangsfullbyrdelse

Hva skjer når kunder har et kredittkrav som ikke oppfylles frivillig

25. oktober 2017

Bedre årsoppgjør 2017 - Trondheim

Nye endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2017

23. november 2017

Bankgarantiforum

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere

15. november

Landbruksforum

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

7. - 8. november

Illustrasjon til artikkel

Styring og kontroll i norske banker

Avlyst

17. november

Pensjonsseminar

Ingen kunder er like - «Min pensjon, ikke alle andres…»

25. oktober

Fagdag i hvitvasking og risikoavdekking

Delta i dialog og diskusjon med fagkompetansen på området.

25. oktober 2017

Policy og strategi for operasjonell risiko

Hvordan kan dette løses i praksis?

18. oktober

Mislighold- og inkasso

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

27. - 28. september

Kunsten å formidle og overbevise

To-dagers kurs i presentasjonsteknikk og retorikk

31. mai - 1. juni 2017

Illustrasjon til artikkel

Bankgarantier

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere.

9. - 10. mai 2017

Pant PM med elektronisk tinglysning

Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

3. - 4. mai

Mislighold- og engasjementsoppfølging BM

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

25. - 26. april 2017

Trening til praktisk prøve AFR - Oslo

Praktisk og detaljert innføring i innhold og krav i AFR

4. - 5. april 2017

Eierskifte i Landbruket

- med vekt på økonomi, jus og skatt.

29. – 30. mars 2017

Panterett for Bedriftsmarked (BM)

Praktiske emner man møter ved pant for næringsengasjement.

21. - 22. mars 2017

Læringsteknologi og kompetansebehov

Læringsteknologi, inspirasjon og ny teknologi for egne medarbeidere

16. februar 2017

Fagdag i Antihvitvasking

Hvordan organisere og FINNE RISIKOEN!

15. februar 2017

Illustrasjon til artikkel

Kredittvurdering BM


Nå med enda flere eksempler fra bankhverdagen

24. - 25. januar 2017

Pant PM med elektronisk tinglysning


Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM. 

24. - 25. januar

Illustrasjon til artikkel

Studiekompetanse i ledelse

Myndiggjørende ledelse -15 stp
Verdiskapende prosjektledelse - 15 stp

25. januar 2017

Sitat fra Harvard Business Review

Hvordan møte den digitale trusselen?

Sett av 11. mai til å tenke utenfor boksen!

11. mai 2017 - avlyst

Påmeldingsregler

For kurs/seminarer/konferanser

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.