Bankgarantiforum

Forumet er tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere som skal medvirke til at bankens kunder stiller de rette garantier og med riktige garantitekster. Samt et samlingssted for utveksling av synspunkter og diskusjoner innen de aktuelle temaene.

Praktisk informasjon

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere

15. november
Oppstart: Kl. 09.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Kr 4 250,-
Ekskl. oppholdsutg.

snarest 2017

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.Målgruppe
Målgruppen for dette forumet er kredittmedarbeidere, personer som arbeider med skriving av bankgarantier og depotmedarbeidere.

Programmindre justeringer i programmet kan skje
kl. 08.30-09.00 Registrering/kaffe
kl. 09.00-10.00 Påkravsgarantien, siste versjon standard Spama
kl. 10.00-12.00


Bustadoppføringslova, foreslåtte endringer,
mht sikkerhetsstillelsens lengde og nivå mm.
og bustadoppførings garantier i ett og
samme prosjekt
Forholdet mellom garantistillelse og
byggherrens/ garantikreditors tilbakeholdsrett

kl. 12.00-13.00 Lunsj
kl. 13.00-14.00 Data og systemtekniske spørsmål - Evry
kl. 14.00-15.00 Nytt fra rettspraksis
kl. 15.00-16.00


Avslutning av garantier, herunder ved
tvister i det underliggnede forhold.

Oppsummering

 

Pauser tas mellom øktene der hvor det er hensiktsmessig.


Bekreftet påmelding blir sendt pr. e-post ca. 2 uker før kursstart.

 

Praktisk informasjon

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere

15. november
Oppstart: Kl. 09.00

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Kr 4 250,-
Ekskl. oppholdsutg.

snarest 2017

Advokat Rune Stavenes, har lang erfaring som advokat i Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth - Stavenes har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Han får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte på kurs han har holdt.

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.