Læringsteknologi og kompetansebehov

Vi vil peke på utviklingstrekk i finans innenfor læringsteknologi og hva slags type kompetanse som trengs, samt gi inspirasjon til å bruke ny teknologi for egne medarbeider.

Praktisk informasjon

Læringsteknologi, inspirasjon og ny teknologi for egne medarbeidere

16. februar 2017
Kl. 09.00 - 16.00

kr 4350,- inkl lunsj

1. februar 2017

Professor Arne Krokan sosiologi, NTNU
Høgskolelærer Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold
Direktør Anders Andenæs, Ernst & Young AS
Førstelektor Fred Johansen, NTNU
Adm. direktør Halvor Jordbakke, Spama

Målgruppe:
HR og opplæringsansvarlige, samt linjeansvarlige i finans. Personer som arbeider med teknologi og bruk av teknologi i arbeidsprosesser vil også ha glede av å delta.

Program 16. februar 2017

Del 1:    Læringsteknologi og kompetansebehov i finans 

kl. 09.30   Velkommen

kl. 09.35   Teknologi og læring  –  utvikling av læringsteknologi og krav
                 til kompetanse i en digitalisert verden.
                 Samarbeid mellom mennesket og robot i arbeidsfellesskap 

                  v/ Professor Arne Krokan,  NTNU

kl. 10.45  Kaffe

kl. 11.00  Teknologiutvikling og
                Talent Management i finans  
              
   Hva trengs av fremtidig kompetanse i næringen
                 fremover – erfaringer fra arbeid i felten

                 vDirektør Anders Andenæs, Ernst & Young AS

kl. 11.45   Lunsj


Del 2:    Praktiske eksempler på arbeid
              med læring på digitale flater

kl. 12.45   «Flipped Classroom», noe for finansnæringen?
                 Praktiske eksempler på bruk. SmartMOOC,
                 et norsk eksempel på MOOC

                 v/ Høgskolelærer Magnus Nohr, Høgskolen i  Østfold

kl. 13.45   Flervalgstester, alternative løsninger som tester
                 kunnskap på et høyere nivå.

                 v/ Førstelektor Fred Johansen, NTNU


kl. 14.15   
Kaffe


kl. 14.30   
Moderne samhandlingsverktøy -
                 Bruk av sosiale medier til læring.  
                 En mulighet eller umulighet. 
 
                 v/ Adm. direktør Halvor Jordbakke, Spama 

kl. 15.10   Bruk av interaktiv video i
                 opplæringssammenheng, eksempler og
                 muligheter

                 v/ Førstelektor Fred Johansen, NTNU

kl. 15.45   Slutt

 

NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart   

 

Praktisk informasjon

Læringsteknologi, inspirasjon og ny teknologi for egne medarbeidere

16. februar 2017
Kl. 09.00 - 16.00

kr 4350,- inkl lunsj

1. februar 2017

Professor Arne Krokan sosiologi, NTNU
Høgskolelærer Magnus Nohr, Høgskolen i Østfold
Direktør Anders Andenæs, Ernst & Young AS
Førstelektor Fred Johansen, NTNU
Adm. direktør Halvor Jordbakke, Spama

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.