Panterettslige emner i landbruket

I samarbeid med foreleserne har Spama satt sammen et kurs som setter søkelyset på panterettslige problemstillinger innenfor landbruksområdet. Skillet mellom forbruker og næring, samt pantsetting ved industrielt landbruk blir diskutert. Engasjementer som «går i rødt» og hva som kunne ha vært gjort annerledes i en tidligere fase behandles.

Praktisk informasjon

– hva gjør vi ved utsatte engasjement?

2. mai 2018
Oppstart kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 4.200,- inkl. lunsj

så snart som mulig

 • Ole A. Berge, Spesialengasjement, BM Østlandet Nord
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef Sparebanken Vest
 • Ole Chr. Hallesby, veivalgsrådgiver for bønder

Målgruppe

Kurset er beregnet for ansatte i bank og finans innenfor landbruksområdet.

Program

kl.09.00   Registrering / kaffe
Kl. 09.30 Åpning av fagdagen
 

1. Utvikling i landbruksnæringen 
    når det gjelder driftsformer og  selskapsstruktur med
    tanke på behovet for finansiering og sikkerhetstillelse. 

    v/ Ole Chr. Hallesby,
    veivalgsrådgiver for bønder

2. Panterettslige tema i landbruket
 • Pantsettelse av gårdsbruket
  - forbruker eller næringspant?
 • Omfanget av et landbruksløsørepant, grenser mot
  varelager og driftstilbehørspant ved industriell bearbeidelse av landbruksprodukter
 • Panterettslig utnyttelse av jordsameier knyttet til
  gården
 • Matrikulering og pantsettelseskrav

     v/ Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef
     Sparebanken Vest

3. Erfaringer med engasjementer som går i rødt
    - hva skulle vært sikret og gjort annerledes

 • Panterettslige problemstillinger
 • Pant ved store investering i samdriftsfjøs, eller i
  driftsbygninger med mye leid kvote 
 • Driftskredittordningen
  - noen erfaringer
 • Hvordan avvikle et husdyrcase
  - problemstillinger i den forbindelse
 • Oppnådde priser ved tvangssalg


    v/ Ole A. Berge, Spesialengasjement,
    BM Østlandet Nord

 Kl. 15.30  Avslutning

 

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.  Praktisk informasjon

– hva gjør vi ved utsatte engasjement?

2. mai 2018
Oppstart kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 4.200,- inkl. lunsj

så snart som mulig

 • Ole A. Berge, Spesialengasjement, BM Østlandet Nord
 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef Sparebanken Vest
 • Ole Chr. Hallesby, veivalgsrådgiver for bønder

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.