Styring og kontroll i norske banker

Spama arrangerer i samarbeid med revisjonsselskapet PwC et fagseminar for alle ledere i norske banker, og spesielt ansatte med ansvar for risikostyring, controlling, compliance og internrevisjon.

Praktisk informasjon

Avlyst

17. november
Kl. 09.00 - 14.30

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 O

Kr 3 900,-
Inkl. lunsj og kursmateriell

Partner Magne Sem, PwC
Magne har jobbet som intern og ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig eksternrevisor for en rekke sparebanker. Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. 

Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

Direktør Henrik Flygind, PwC 
Henrik er utdannet statsautorisert revisor og har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management. 

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker. 

Programmet vil inneholde poster som blant annet:

 • Utvikling i regelverk og praksis knyttet til «styring og kontroll» i banksektoren
 • Utkontraktering av funksjoner og konsekvenser for organisering av kontrollfunksjoner
 • Viktige oppgaver og arbeidsmetodikk for compliancefunksjonen
 • Viktige oppgaver og arbeidsmetodikk for risikostyringsfunksjonen  
 • Viktige oppgaver og arbeidsmetodikk for internrevisjonsfunksjonen 
 • Vi ser også på:
  - Organisering, funksjoner og organer 
  - Trender i internasjonal og norsk banknæring 
  - Styrende dokumenter          

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Avlyst

17. november
Kl. 09.00 - 14.30

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 O

Kr 3 900,-
Inkl. lunsj og kursmateriell

Partner Magne Sem, PwC
Magne har jobbet som intern og ekstern revisor siden 1990 og er ansvarlig eksternrevisor for en rekke sparebanker. Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. 

Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet og er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.

Direktør Henrik Flygind, PwC 
Henrik er utdannet statsautorisert revisor og har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management. 

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker. 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.