Bankgarantier

Kurset omfatter de mest brukte garantier bankene stiller på vegne av sine kunder. Det er tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere som skal medvirke til at bankens kunder stille de rette garantiene og med riktige garantitekster.

Praktisk informasjon

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere.

28. - 29. januar 2020
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 6 700,-
ekskl. oppholdsutg.

6. januar 2020

Advokat Rune Stavenes 
Han har avholdt en rekke bankgarantikurs de siste årene. Vi får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere bankgarantikurs han har holdt.

"Bra kurs og gjennomføring. Svært godt faglig innhold." 


Målgruppe
Målgruppen for dette kurset er kredittmedarbeidere i bankens næringslivsavdeling, personer som arbeider med skriving av bankgarantier og depotmedarbeidere.


Kurset
Kurset omfatter de mest brukte garantiene bankene stiller på vegne av sine kunder som

  • entreprenørgaranti 
  • husleiegaranti 
  • bustadoppføring 
  • transportløyve

Kurset vil også inneholde en gjennomgang av generelle spørsmål knyttet til bankgarantier.   

Formuleringsbruk og tolkningsspørsmål knyttet til garantitekstene er et spesielt område som krever nøyaktighet og kunnskap. Feil kan gi uønskete konsekvenser både for banken og for kunden.   

På kurset vil en gjennomgå praksis og rettsavgjørelser knyttet til garantispørsmål. Det vil også bli satt av tid til oppgaveløsning i grupper. Oppgavene vil være konkrete cases som er hentet fra tidligere tvistesaker og legger vekt på praktiske problemstillinger.


Program

28. januar  

Kl. 09.30

Velkommen. Introduksjon av kurset   

Kl. 10.00

Partene i garantien. Oppgaveløsing   

Kl. 13.00

Lunsj

Kl. 14.00

Oppgaveløsing fortsetter

Kl. 14.30

Garantiforpliktelsen   

Kl. 16.30

Spesielt om Entreprenørgaranti etter NS

Kl. 18.00

Slutt

   
   

29. januar

 

Kl. 09.00

Spesielt om husleiegarantier, transportløyve-garantier og garanti etter bustadoppføringsloven   

Kl. 10.00

Krav etter garantien

Kl. 11.30

Lunsj   

Kl. 12.30

Oppgaveløsning   

Kl. 14.30

Regress mot hoveddebitor og transport av garantier

Kl. 15.00

Slutt       


Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.

Bekreftet påmelding blir sendt pr. mail ca. 2 uker før kursstart.       

Praktisk informasjon

Tilpasset den praktiske hverdagen til rådgivere.

28. - 29. januar 2020
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 6 700,-
ekskl. oppholdsutg.

6. januar 2020

Advokat Rune Stavenes 
Han har avholdt en rekke bankgarantikurs de siste årene. Vi får meget gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere bankgarantikurs han har holdt.

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.