Bedre årsoppgjør 2017 - Bergen

27. november 2017

Praktisk informasjon

Nye endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2017

27. november 2017
Kl. 09.30 - 16.00

Kr 3 650,-
ekskl. opphold

snarest

 • Partner Magne Sem, PwC
 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Fagansvarlig Økonomiservice Henrik Eriksen, Eika Gruppen AS

Bedre årsoppgjør 2017  
Kristiansand - 21. november 2017
Trondheim - 23. november 2017
Bergen - 27. november 2017 
Oslo - 29. november 2017  

Målgruppe 
Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.  


Program:

mindre justeringer i programmet kan skje
Kl.09.00 Registrering/Kaffe 
Kl.09.30         
Erfaringer fra Bankenes sikringsfond
 • Kvartalsrapportering
 • Årsregnskapet – noter og årsberetning

v/ Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond

Kl.10.15 
Endringer i innskuddsgarantiordningen og 
nytt regelverk om krisehåndtering- herunder 
nye avgiftsmodeller

v/ Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond

Kl.10.30  Pause 
Kl.10.45


Endringer i innskuddsgarantiordningen og 
nytt regelverk om krisehåndtering – herunder nye avgiftsmodeller
Kl 11.00


Forslaget om IFRS-tilpassing for banker som følger NGAAP

 • Endringer i oppstillingsplanen, 
  herunder forholdet til ny ORBOF- 
  rapportering fra 2018
 • Endringer i vurderingsreglene
 • Endringer i notekravene
 • Råd og anbefalinger til bankene i implementeringsfasen

v/ Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond, Partner Magne Sem, PwC og Fagansvarlig Økonomiservice Henrik Eriksen, Eika Gruppen AS

Kl.11.30  Lunsj
Kl.12.30

Forslaget om IFRS-tilpassing for banker som 
følger NGAAP forts.
Kl.13.45 Pause
Kl.14.00Regulatoriske nyheter i 2017

 • Nytt standardformat for rapportering av regnskapsdata (SAF-T)
 • Endring i regnskapslovgivningen
 • Endringer i aksjelovgivningen

v/ Partner Magne Sem, PwC

Kl.15.15  Avslutning

 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

 

 

 

 

Praktisk informasjon

Nye endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2017

27. november 2017
Kl. 09.30 - 16.00

Kr 3 650,-
ekskl. opphold

snarest

 • Partner Magne Sem, PwC
 • Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
 • Fagansvarlig Økonomiservice Henrik Eriksen, Eika Gruppen AS

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.