Fagdag i Antihvitvasking

Vi har samlet to av de fremste ressursene på fagområdet for å belyse hvilke utfordringer ledelse, hvitvaskingsansvarlige og complianceansvarlige møter i arbeidet med å etablere en kultur for risikoavdekking i egen virksomhet. Fagdagen tar utgangspunkt i Spamas nyutviklede kurs; «Finn risikoen» og gjennomføring av en risikoworkshop.

Praktisk informasjon

Hvordan organisere og FINNE RISIKOEN!

15. februar 2017
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4 200,- inkl. lunsj og kursmateriell

Seminaret er fulltegnet

Våre fagressurser er:
Helge Kvamme, partner i Advokatfirmaet Selmer DA og ledende korrupsjons- og hvitvaskingsgransker og rådgiver innen implementering av antihvitvaskingsregelverket
Trude S. Eidsheim, banksjef, depotsjef  og hvitvaskingsansvarlig i Pareto Bank ASA 

Målgruppe:

Ledelsen i bedriften, hvitvaskingsansvarlige og complianceansvarlige

Program:

09.00 - 09.30

Registrering/kaffe med morgenbuffet

Seksjon I 
09.30 - 10.00
INNLEDNING – RISIKOVURDERING, 
RAMMEVERK OG ANSVARSFORHOLD


• hvorfor tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering
• overordnet om nåværende og ny lov
• ledelsens ansvar
• ansattes ansvar
• oppdatert risikobilde – trusselbilde og egne data
• risikoanalysens betydning for øvrige tiltak
10.00 – 10.15

Pause / kaffe og frukt

Seksjon II
10.15 - 11.00

PRAKTISK FORARBEID TIL GJENNOMFØRING
AV RISIKOANALYSE• antihvitvaskingspyramiden og det «nye»
hvitvaskingshjulet
- overordnet risikoanalyse: kartlegge bedriften,
§5 risikoanalyse på egne data
- kunde, produkt/tjeneste, transaksjon, kundetype
- operasjonell risikoanalyse
• forklare risikoanalyse – workshop, skjemaer for
risikoanalyse, handlingsplan, oppfølging av
handlingsplan, ny runde risikoanalyse

11.00 – 11.15

Pause / kaffe og frukt

Seksjon III
11.15 – 11.45

OPPSTART GRUPPEARBEID
• inndeling i grupper
• hver gruppe definerer én virksomhet som
skal analyseres
• presentasjon av e-modulen «Finn Risikoen»

Seksjon IV 
11.45–12.45

OPERASJONELL WORKSHOP «RISIKOANALYSE»
• hver gruppe beslutter sin fasilitator og
fordeler arbeidsoppgavene i gruppen
• workshop gjennomføres

12.45 – 13.45

Lunsj

Seksjon V
13.45 – 14.45
GRUPPEVIS PRESENTASJON AV
RESULTATET AV WORKSHOPENE

• presentere risikoanalysen ved hjelp av skjema
for risikoanalyse

• presentere handlingsplan besluttet ut fra
risikoanalysen, skjema for handlingsplan benyttes

14.45–14.55

Pause / kaffe 

Seksjon VI  AVSLUTNING
14.55–15.30

• kundecase i e-modul «Finn Risikoen» vises 
• oppsummering av dagen 
 

Praktisk informasjon

Hvordan organisere og FINNE RISIKOEN!

15. februar 2017
Oppstart kl. 09.30

Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

Kr 4 200,- inkl. lunsj og kursmateriell

Seminaret er fulltegnet

Våre fagressurser er:
Helge Kvamme, partner i Advokatfirmaet Selmer DA og ledende korrupsjons- og hvitvaskingsgransker og rådgiver innen implementering av antihvitvaskingsregelverket
Trude S. Eidsheim, banksjef, depotsjef  og hvitvaskingsansvarlig i Pareto Bank ASA 

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.