Kredittvurdering BM

Nå med enda flere eksempler fra bankhverdagen

Praktisk informasjon


Nå med enda flere eksempler fra bankhverdagen

24. - 25. januar 2017
Oppstart dag 1 kl. 0930

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6100,- Ekskl. oppholdsutg.

13. januar 2017

Autorisert revisor Helge S. Svellingen. Har erfaring fra organisasjoner av ulik størrelse, samt børsnoterte foretak. Både som ansatt i selskapene og som revisor. I tillegg benyttes han som intern og ekstern foredragsholder.

Kurset gir en variert oversikt over en rekke områder som er viktige for å gjøre en god jobb innen BM. Dette omfatter blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen. Problemstillingene eksemplifiseres med praktiske eksempler samt små og større gruppeoppgaver fordelt over de to kursdagene.

Målgruppe: 
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen BM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse og hente ny kunnskap.

Program:

1.  Regnskapsanalyse, med praktiske oppgaver

 1. Litt om finansregnskapet, nåtid
 2. Lønnsomhet
 3. Soliditet
 4. Likviditet
 5. Små ó store foretak, spesielle utfordringer
 6. Analyse av nøkkeltall
 7. Finansregnskapet, utvikling
 8. Konsernselskaper, spesielle utfordringer
 9. Kjøp og salg av virksomhet – transaksjonsformens betydning for regnskapet
 10. Bruk av covenants, styrker og svakheter

2.  Vurderinger knyttet til kreditt/tilleggskreditt, med
      praktiske oppgaver

 1. Erfaringer basert på historisk kunnskap, kjenn din kunde.
 2. Risikoområder, risikovurderinger, konkursrisiko.
 3.  Bruk av budsjett
   i.      Lønnsomhet
  ii.      Soliditet
  iii.     Likviditetsutvikling og fremtidig kapitalbehov
 4. Litt om verdsettelse

 3. Revisors arbeid

 1. Revisors bekreftelser
 2. Revisors stammespråk - hva betyr revisors beretning/bekreftelser?

Arbeidsform: Forelesninger med praktiske oppgaver og eksempler


Hotellrom blir bestilt av kursarrangør. 
NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart   

 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon


Nå med enda flere eksempler fra bankhverdagen

24. - 25. januar 2017
Oppstart dag 1 kl. 0930

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 6100,- Ekskl. oppholdsutg.

13. januar 2017

Autorisert revisor Helge S. Svellingen. Har erfaring fra organisasjoner av ulik størrelse, samt børsnoterte foretak. Både som ansatt i selskapene og som revisor. I tillegg benyttes han som intern og ekstern foredragsholder.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.