Landbruksforum

På årets Landbruksforum ser vi på kredittvurdering i praksis, bl. annet ved gårdsbesøk. Vi diskuterer den økonomiske situasjonen med bonden, hans rådgivere og arbeider oss frem til anbefalinger til forbedringstiltak. Vi vil også se på panterettslige problemstillinger som særlig påvirker bondens og bankenes handlingsrom.

Praktisk informasjon

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

7. - 8. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Kronen Gaard Hotell, Lutsiveien 70, 4309 Sandnes

Kr 6.100,- for begge dagene. Ekskl. opphold

27. oktober

 • Veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby
 • Advokat Eivind Ingolfsen, tidligere Sparebanken Vest
 • Distriktsjef Sørvest Peder Skåre, Landkreditt

Landbruksforum er i år lagt til Jæren, og Kronen Gard Hotell som ligger i landlige omgivelser og 15 minutter fra Stavanger sentrum, og 5 minutter fra Sandnes sentrum.

Om kurset
Kurset inneholder en bred gjennomgang av temaer du som rådgiver bør vite om i møte med landbrukskunder. Forumet krever ingen spesiell forkunnskap, men egner seg best for rådgivere med landbrukskunder.

Målgruppe
Forumet er beregnet for ansatte i bank og finans innenfor landbruksområdet.

Program

Bondegården som skal besøkes er Tor W. Byberg.
Heiltidsbonde med svin og poteter.
Tirsdag 7. november
Kl. 10.00  Velkommen
Kl. 10.10

Hva nå etter stortingsvalget
v/ Veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby

Kl. 10.45

Endringer i landbrukslovene
v/ Veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby

Kl. 11.30  Lunsj
Kl. 12.30

Panterettslige problemstillinger:

 • Omfanget av landbruksløsørepant, grenser mot varelager og driftstilbehørspant ved industriell 
  bearbeidelse av landbruksprodukter.
 • Panterett i gårdsbruket, forbruker 
  eller næringspant? Boligformål kontra næringsformål?
 • Ektefelle som samskyldner ved 
  landbruksfinansiering der ektefellen ikke deltar i gårdsdriften?
 • Jordsameier knyttet til gården
  - matrikulering og pantsettelse.

v/ Advokat Eivind Ingolfsen,
tidligere Sparebanken Vest

Kl. 16.00
Verdivurdering knyttet til
problemstillingene ovenfor

 • diskusjon i plenum
 • markedsrisiko, politisk risiko ogpersonens påvirkning på verdien
Kl. 17.00 Avslutning
Kl. 19.00 Felles middag på Kronen Gard Hotell
 
Onsdag 8. november
Kl. 09.00
 Kredittvurdering i praksis:
 • Gårdsbesøk
 • Tilbake til hotellet: Bonden og hans
  rådgivere svarer på spørsmål om gård 
  og virksomhet
 • Gruppearbeid med konkret
  kredittvurdering. Bonden og hans
  rådgivere er tilgjengelig under økten.
 • Konklusjon i plenum med oppsummering
  og anbefaling


Tilrettelagt av
Distriktsjef Sørvest Peder Skåre, Landkreditt og
Ole Christen Hallesby

Det legges inn pauser og lunsj.

Kl. 15.00 AvslutningNB! Hotellrom blir bestilt av Spama. Husk å gi beskjed hvis du ikke ønkser overnatting. Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart     Praktisk informasjon

For bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer

7. - 8. november
Oppstart dag 1 kl. 10.00

Kronen Gaard Hotell, Lutsiveien 70, 4309 Sandnes

Kr 6.100,- for begge dagene. Ekskl. opphold

27. oktober

 • Veivalgsrådgiver Ole Christen Hallesby
 • Advokat Eivind Ingolfsen, tidligere Sparebanken Vest
 • Distriktsjef Sørvest Peder Skåre, Landkreditt

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.