Likviditetsforum 2017

I november hvert år arrangerer Spama Likviditetsforum i samarbeid med Finans Norge. Dato for årets Likviditetsforum er satt til 23. november.

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

23. november
Kl. 09.00 - 15.30

 Hotel Bristol- Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo 

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter 

snarest

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. 

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.


Målgruppe
Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør. 


Program

 

         
Kl. 08.30

Registrering / Kaffe

Kl. 09.00


Velkommen
v/Fagdirektør Per Erik Stokstad,
Samfunnsøkonomi og finans, Finans Norge
Del 1: 

Makro og marked

Kl. 09.10


Det realøkonomiske bildet og renteutsiktene
fremover. Internasjonalt og i Norge.
v/Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea

Kl. 09.55


Pengemarkedets likviditet, Norges Banks
virkemiddelbruk og finansiell stabilitet
v / Assisterende direktør Ketil Johan Rakkestad, Norges Bank

Kl. 10.40

Kaffe

Kl. 11.00

Fundingkostnadene
v/Direktør Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets

Del 2:

Teknologi

Kl. 11. 30Realtidsoppgjør: Hva er det? 
Hva er status?
v/DirektørTor Johan Bjerkedal, Bits AS

Kl. 11.50

Realtidsoppgjør: Hva betyr det for likviditeten?
v/Ommund Bjelland, DNB

Kl. 12.00

PSD2
v/Direktør Jan Digranes, Finans Norge

Kl. 12.30

Lunsj

Kl. 13.30BitCoin, digitale sentralbankpenger og 
andre digitale valutaer 
v/Forsker og gruppeleder Svein Ølnes, IT Vestlandsforskning

Del 3:


Reguleringer

Kl. 14.00


Oppdatering fra Finanstilsynet
v/Seniorrådgiver Kaia Solli, Finanstilsynet

Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 14.50


Aktuelle temaer – Likviditetsregulering:
Status / Hva har Finans Norge jobbet med?
v/Analysesjef Are Jansrud og
senioranalytiker Michael Hurum Cook, Finans Norge

Kl. 15.20 

Avslutning
v/Fagdirektør Per Erik Stokstad, Finans Norge
Kl. 15.30 Slutt

mindre justeringer i programmet kan skje 


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

23. november
Kl. 09.00 - 15.30

 Hotel Bristol- Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo 

Kr 3 450,-
Inkl. lunsj/dokumenter 

snarest

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.