Mislighold- og engasjementsoppfølging BM

Antall konkurser og tvangsavviklinger har steget betydelig den siste perioden. Vi tilbyr her et kurs med praktisk tilnærming til de utfordringer dette medfører for bankene. Mislighold BM, har som hovedhensikt å tilføre praktisk kompetanse til den enkelte saksbehandler, slik at en er bedre rustet til å møte de til dels krevende situasjoner, som oppstår når en bedriftskunde nærmer seg insolvens, eller er insolvent.

Praktisk informasjon

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

25. - 26. april 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Quality Hotel Leangkollen Asker, Bleikeråsen 215, 1387 Asker

Kr 6100,-
Ekskl. oppholdsutg.

3. april 2017

Advokat Rune Stavenes, Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth
Autorisert revisor Helge S. Svellingen

Målgruppe:

Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet.

Program:

 • Gjennomgang av faresignaler og krisetegn i bedrifter og hvordan banken bør reagere
 • Oppsigelse; når kan vi si opp engasjementet, rettslige grunnlag, vilkår, covernants, ansvarsforhold, antecipert mislighold
 • Tiltredelse, av løsørepant, av fordringer, rettspraksis, fokus på fallgruber
 • Realisasjon, før og etter konkurs, avtaler, mva problematikk, ansvarsforhold, dialog med andre parter, bl annet boet
 • Kausjoner, med særlig fokus på det som kan komme av problemstillinger, ved forbrukerkausjoner som sikkerhet i BM engasjementer.

Temaene vil bli belyst med teori og gjennomgang av rettspraksis. Det vil både være juridiske og økonomiske ressurspersoner tilstede under kurset.

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør
NB!: Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart

 

Praktisk informasjon

Bedre rustet for å møte krevende situasjoner

25. - 26. april 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.30

Quality Hotel Leangkollen Asker, Bleikeråsen 215, 1387 Asker

Kr 6100,-
Ekskl. oppholdsutg.

3. april 2017

Advokat Rune Stavenes, Advokatene Andersen Laastad Stavenes Aarseth
Autorisert revisor Helge S. Svellingen

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.