Pant PM med elektronisk tinglysning

Den nye utgaven av kurset Panterett for Personmarked er lagt opp mer dynamisk og interaktivt enn tidligere. Nå inneholder det casemoduler og oppgaver knyttet til de mest praktiske problemstillingene ved etablering av pant i personmarkedet.

Praktisk informasjon

Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

3. - 4. mai
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Clarion Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, 0272 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

7. april

Advokat Odd Moe
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo
 
Advokat Eivind Ingolfsen
Sparebanken Vest

Som kursdeltaker kan du nå gå gjennom inntil 2 oppgaver – enten alene eller sammen med andre kursdeltakere fra samme bank som deg – og valgfritt innen 1 uke etter siste kursdag levere besvarelsen til kurslederen på e-post. Kurslederen vil vurdere besvarelsen og gi deg tilbakemelding på e-mail innen 3 uker etter mottak av besvarelsen.

Du kan også melde aktuelle spørsmål for drøftelse på kurset til kurslederen på e-post inntil 2 uker før kurset. E-posten merkes «Pant PM – 3. og 4. 5.17 – Spørsmål» Kurslederen velger selv ut de spørsmål som skal behandles på kurset i forhold til alminnelig aktualitet og tilgjengelig tid under kurset.

Kurset tar også opp problemstillinger knyttet til elektronisk tinglysning (etablering av rettsvern) og har en egen bolk om emnet.


Målgruppe 
Kurset er tilrettelagt for både nyansatte og erfarne medarbeidere. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter. 

Formål
Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet. Det vil bli lagt særlig vekt på pant i fast eiendom og andels-/borettslagsleiligheter.

Det blir også en gjennomgang av pant i bankinnskudd, aksjefond og aksjer. I tillegg blir relevante regler for ektefeller, samboere og umyndige knyttet til pantstillelse behandlet. Nye lover, regler og rettspraksis som berører bankene direkte eller indirekte i forhold til personkunder med pantesikkerhet belyses også.
 

Innhold

 • Elektronisk tinglysning (etablering av rettsvern)
 • Generelle regler om pant og hvordan sikre rettsvern
 • Ektefellers og samboeres rådighet
 • Litt om de umyndiges handleevne knyttet til pantstillelse
 • Pant i fast eiendom
 • Pant i adkomstdokumenter til leierett i bolig
 • Pant i bankinnskudd, akjsefond og aksjer
 • Salgspant i motorvogner
 • Pant for eldre gjeld og fullmaktsregler

 

Program

3. mai 

 

Kl. 09.00  

Innledning 
Kl. 09.15  

Generelt om pant og pantobjektene 
Kravene til gyldig stiftelse av panterett, panteobjektene, panteavtalen, og etablering av rettsvern, egenpant/realkausjon, tinglysing i gjennopplåning, panteloven og finansavtaleloven mm.

Kl. 11.45  Lunsj
Kl. 12.30

Ektefellesamtykke
Ekteskapslovens regler, om ektefellers formuesforhold, rådighet og begrensninger, samtykkekrav, omstøtelse og foreldelse, samboeres rådighet, umyndiges handleevne. 

Kl. 13.30

Pant for eldre gjeld - omstøtelse av pant etter reglene i dekningsloven § 5-7 og § 5-9
Hva som kan gjøres for å unngå pant for eldre gjeld. Kan pant for eldre gjeld separeres. Problemstillinger og løsninger. 

Kl. 14.45  Caseoppgaver - drøftelser  
Kl. 15.45 Oppsummering
Kl. 16.00 Avslutning
   
4. mai  
Kl. 09.00

Pant i fast eiendom
Gjennomgang av pantelovens regler, pantedokumentene, pantsettelseserklæring, underskriftskrav, forsikringsordningene og tinglysingssystemet

Kl. 10.15     Pant i bankinnskudd, enkle pengekrav, finansielle instrumenter og aksjer 
Kl. 11.15 Salgspant i motorvogn 
Kl. 11.45 Lunsj
Kl. 12.30 Caseoppgaver - drøftelser  
Kl. 13.45 Elektronisk tinglysning - etablering av rettsvern
Kl. 15.45 Oppsummering 
Kl. 16.00 Avslutning

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart. 

Praktisk informasjon

Grundig innføring i de panterettslige problemstillingene for PM

3. - 4. mai
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Clarion Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, 0272 Oslo

Kr 6 100,-
Ekskl. oppholdsutg.

7. april

Advokat Odd Moe
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo
 
Advokat Eivind Ingolfsen
Sparebanken Vest

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.