Panterett for Bedriftsmarked (BM)

Kurset har som målsetting å gi en grundig innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevant for bedriftskundemarkedet. Det vil bli lagt særlig vekt på pant i fast eiendom og andels-/borettslagsleiligheter. Kurset dekket de viktigste og mest praktiske emner man i bankvirksomhet møter ved pant for næringsengasjement.

Praktisk informasjon

Praktiske emner man møter ved pant for næringsengasjement.

21. - 22. mars 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Thon Hotel Opera, 
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Kr 6 100,- 
Ekskl. oppholdsutg.

5. mars 2017

Advokat Odd Moe, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo.  
Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

Målgruppe: 
Kurset er tilrettelagt for både nyansatte og erfarne medarbeider enten de arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter.

Kurset dekker:
de viktigste og mest praktiske emner man i bankvirksomhet møter ved pant for næringsengasjement som:

  • pant i fast eiendom hvor det er lagt særlig vekt på reglene for oppkjøpsfinansiering
  • § 8-10 og forskriftsunntaket for rene eiendomsselskaper med tilhørende praksis fra næringsdepartementet
  • konsernfinansiering og aksjeloven § 8-7
  • i tillegg gjennomgås reglene for pant i viktige pantobjekter i næring, herunder pant i driftstilbehør, varelager, motorvogner/anleggsmaskiner, factoringpant, bankinnskudd, enkle pengekrav og aksjer.


Kursets del 2 ,
inneholder også en egen bolk om elektronisk tinglysning -etablering av rettsvern.

 

Program: 

21. mars 

kl. 09.30  
Kaffe / registrering

kl 09.00    Innledning  

kl 09.15    Generelt om pant og pantobjektene, herunder kravene til gyldig stiftelse av panterett, panteavtalen og etablering av rettsvern, egenpant/realkausjon, panteloven, finansavtaleloven og reglene om pant for eldre gjeld

kl 11.00    Pant i fast eiendom, pantelovens regler, rettsvern/prioritet, gjenopplåning, reglene for oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10 med forskriftsunntaket for rene eiendomsselskaper og næringsdepartementets praksis, konsernfinansiering og aksjeloven § 8-7/§3-8

kl 11.45    Lunsj

kl 12.30    Pant i fast eiendom mv. forts.

kl 14.15    Caseoppgave - drøftelser

kl 15.45    Oppsummering

kl 16.00    Avslutning                                                        


22. mars    

kl 09.00     Pant i driftstilbehør, varelager, motorvogner/anleggsmaksiner, factoringpant, herunder gjennomgang av pantelovens regler, særlige forhold å være oppmerksom på og tinglysningssystemet

kl 11.45     Lunsj 

kl 12.30     Pant i enkle pengekrav, bankinnskudd og aksjer

kl 13.15     Elektronisk tinglysning -  etablering av rettsvern

kl 15.45     Oppsummering

kl 16.00     Avslutning


         

Praktisk informasjon

Praktiske emner man møter ved pant for næringsengasjement.

21. - 22. mars 2017
Oppstart dag 1: Kl. 09.00

Thon Hotel Opera, 
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Kr 6 100,- 
Ekskl. oppholdsutg.

5. mars 2017

Advokat Odd Moe, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo.  
Advokat Eivind Ingolfsen, Sparebanken Vest

Påmelding »

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
  3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
  4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.