Policy og strategi for operasjonell risiko

Hvordan kan dette løses i praksis? Vi ser her på de regulatoriske forventningene til den operasjonelle risikostyringen, samt hvordan dette kan løses i praksis ved hjelp av metodikk, rammeverk og verktøy.

Praktisk informasjon

Hvordan kan dette løses i praksis?

18. oktober
Oppstart Kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 Oslo

Kr 3 900,- inkl. lunsj og kursmateriell

snarest

Direktør Henrik Flygind, statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Direktør Stian Sviggum, har 16 års erfaring med risikostyring innenfor mange bransjer og fagretninger, alt fra tekniske og kvantitative analyser til operasjonell risikostyring og helhetlig risikostyring (ERM). Stian jobbet med operasjonell risikostyring og internkontroll i oljefondet i 3 år, og har også erfaring fra forsikringsmegling og IT-infrastrukturprosjekter.

I dag jobber Stian i PwC med rådgivning knyttet til risikostyring som ledelsesverktøy (ERM), operasjonell risikostyring og støtteverktøy (GRC-verktøy) både i og utenfor bank-/finansbransjen. Han er engasjert av både store industrikonsern og små bedrifter.

 

Om kurset:
Spama arrangerer i samarbeid med revisjonsselskapet PwC et fagseminar i forbindelse med Finanstilsynet oppgradering av modulen for vurdering av operasjonell risiko (OpRisk-modulen). Vi ser her på de regulatoriske forventningene til den operasjonelle risikostyringen, samt hvordan dette kan løses i praksis ved hjelp av metodikk, rammeverk og verktøy.

Målgruppe:
Fagdagen retter seg særlig mot risikokontrollansvarlige og complianceansvarlige. Kurset er også relevant for de som eier OpRisk prosessen (CEO/adm. dir. og evt. CCO/CRO) og evt. ansatte med ansvar for virksomhetsstyring.

Programposter:

 1. Innledning - Regulatoriske forventninger til operasjonell risikostyring forskriftskrav, modul for operasjonell risikostyring og kapitalkrav
 2. Strategi og overordnede retningslinjer - hvordan fastsette risikotoleranse for operasjonell risiko?
 3. Måling av risiko - rammeverk, metodikk og modeller
 4. Oppfølging av OpRisk - hvordan bruke dette til proaktiv styring og tiltaksplanlegging?
 5. Praktiske eksempler
NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca 2 uker før kursstart 

Praktisk informasjon

Hvordan kan dette løses i praksis?

18. oktober
Oppstart Kl. 09.00

PwC Oslo, Dronning Eufemias gate 8, PwC-bygget, Bjørvika, 0106 Oslo

Kr 3 900,- inkl. lunsj og kursmateriell

snarest

Direktør Henrik Flygind, statsautorisert revisor, PwC. Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

Direktør Stian Sviggum, har 16 års erfaring med risikostyring innenfor mange bransjer og fagretninger, alt fra tekniske og kvantitative analyser til operasjonell risikostyring og helhetlig risikostyring (ERM). Stian jobbet med operasjonell risikostyring og internkontroll i oljefondet i 3 år, og har også erfaring fra forsikringsmegling og IT-infrastrukturprosjekter.

I dag jobber Stian i PwC med rådgivning knyttet til risikostyring som ledelsesverktøy (ERM), operasjonell risikostyring og støtteverktøy (GRC-verktøy) både i og utenfor bank-/finansbransjen. Han er engasjert av både store industrikonsern og små bedrifter.

 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.