Studiekompetanse i ledelse

Kurs i Myndiggjørende ledelse og Verdiskapende prosjektledelse som gir 15 + 15 studiepoeng. Studiet er i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.

Praktisk informasjon

Myndiggjørende ledelse -15 stp
Verdiskapende prosjektledelse - 15 stp

25. januar 2017
Søknadsfrist 1. november

Kr 22 000,-
- ett kurs
Kr 40 000,-
- begge kurs

Løpende

Forelesere fra Høgskolen i Lillehammer 

Mange opplever at det er krevende å være leder og har behov for både faglig påfyll og en arena for kontrollert praktisk trening innen ledelsesområdet.

Høgskolen i Lillehammer har det faglige ansvaret for kursene:

 • Verdiskapende prosjektledelse
  - oppstart 25. januar 2017
 • Myndiggjørende ledelse
  - startet opp i 2016 - 

Begge emnene er på 15 studiepoeng hver, og du kan søke opptak til enkelttemaer eller til hele studiet under ett. 

Målgruppe
Ledere og personer som aspirerer til lederstillinger og personer som besitter arbeidsroller der de jobber i forhold til ledere, eksepempelvis ansatte i HR-avdelinger/staber.

Temaene som inngår i utdannelsesprogrammet er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke egen kompetanse.

Temaer

 • Selvledelse, motivasjon og mestring
 • Myndiggjørende ledelse
 • Verdiskapende prosjektledelse 
 • Innovasjonsprosjekter og team

Stoffet presenteres med faglig innføring og praktisk trening i metoder, prinsipper og atferdsformer. Hvert kurs har to samlinger på Høgskolen i Lillehammer. Utover samlingene arbeider studentene med tilgjengelig lærestoff individuelt og nettbaserte grupper.

Studieavgift
Studieavgiften er på kr 22.000,- per kurs og kr 40.000,- dersom kursene tas i sammenheng. Følgende utgifter kommer i tillegg:

 • semesteravgift (pt. kr 1 212,-)
 • kostnader til pensumslitteratur
 • reise- og oppholdskostnader

Påmelding skjer gjennom Spama.

Behandling av søknad
Høgskolen i Lillehammer vurderer studentene ut fra studiekompetanse/realkompetanse. Du vil få tilsendt nærmere beskjed ved påmelding.  

Les mer om studiene i myndiggjørende ledelse og prosjektledelse. 

 

 

               Logo Høgskolen i Lillehammer

Logo Spama

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Myndiggjørende ledelse -15 stp
Verdiskapende prosjektledelse - 15 stp

25. januar 2017
Søknadsfrist 1. november

Kr 22 000,-
- ett kurs
Kr 40 000,-
- begge kurs

Løpende

Forelesere fra Høgskolen i Lillehammer 

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.