Selskapsformer og skatt - kurs II

Dagskurs i selskapsformer. Vi ser blant annet på Samvirkelag, stiftelser, foreninger/organisasjoner, sameier og eierseksjonssameier, borettslag, NUF og ansvarlige selskaper.

Praktisk informasjon

Selskapsformer og skatt

20. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4 550,- ekskl. oppholdskostnader

2. mars 2019

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC

  Svein Gunnar har mer enn 15 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Kurset
Kurset er tilrettelagt for ansatte som arbeidet innenfor BM området som ønsker en oppdatering av grunnleggende innføring innenfor selskapsrettslige temaer. Enten man jobber som kunderådgivere, depotmedarbeidere, eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om forskjellige selskapsformer ifm rådgivning til bedriftskunder.

Målgruppe:
Bankens medarbeidere i bedriftsmarkedet. 


Program:

 1. Kort oversikt over selskapsretten knyttet til utvalgte selskaper 

 • Ansvarlige selskaper
 • Kommandittselskaper
 • Samvirkelag, stiftelser, foreninger/organisasjoner
 • Sameier og eierseksjonssameier
 • Borettslag
 • NUF

2. Eierseksjonssameier og beslutningsrett

 • Styret
 • Kan sameiet beslutte låneopptak?
 • Beslutning om seksjonering – nye regler i eierseksjonsloven

3. Borettslag

 • Styrets kompetanse
 • Særlig om beslutning om IN – ordning for borettslaget
 • Situasjonen for fellesgjeldsbanken ved samarbeid om IN – betalinger

4. Foreninger, lag og organisasjoner 

5. Valg av selskapsform og litt om beskatning av
     utvalgte selskaper:

 • ANS/DA
 • Samvirkelag/foreninger
 • Sameier og eierseksjonssameier

 

NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Praktisk informasjon

Selskapsformer og skatt

20. mars 2019
Oppstart kl. 09.30

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kr 4 550,- ekskl. oppholdskostnader

2. mars 2019

 • Eivind Ingolfsen, advokat og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest
 • Svein Gunnar Stang Hansen, advokat og Partner i PwC

  Svein Gunnar har mer enn 15 års erfaring knyttet til skatte- og selskapsrett i PwC. Han har inngående erfaring innenfor skatt, restrukturering og selskapsrettslige spørsmål.

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.