Likviditetsforum 2019

I november hvert år arrangerer Spama Likviditetsforum i samarbeid med Finans Norge. Dato for årets Likviditetsforum er satt til 26. november.

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

26. november 2019
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3750,-  inkl. lunsj

5. november 2019

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør.  

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.Målgruppe
Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør. 

 

Programposter

Programmet er under utarbeidelse. Vi vil fortløpende legge ut mer informasjon.

Del 1: Makro og marked     

 • Makrooppdatering     
 • Bankenes funding       
 • Pengemarkedets likviditet og ny pengemarkedsstatistikk 
 • Hva bestemmer norske markedsrenter          
 • Likviditetsstyring i praksis     

Del 2: Rammevilkår     

 • Norske referanserenter    
 • Betalings- og oppgjørssystemer 
 • Tilsyn på likviditetsområdet  

Del 3: Aktuelle tema - nyheter     

 • Bærekraftig finans
 • Verdipapirisering 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


          

 

Illustrasjon til artikkel

Praktisk informasjon

Møteplass for finansnæringen og myndighetsorganer

26. november 2019
Oppstart kl. 09.00

Hotel Bristol
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo  Tlf:  22 82 60 00

Kr 3750,-  inkl. lunsj

5. november 2019

Påmelding »

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Ta kontakt med oss på +47 22 9831 | firmapost@spama.no hvis det er noe du lurer på.