Finansiering av Næringsbygg i tøffe tider

Kurs
Dato: 10. oktober 2023
Tid: kl. 10.00 - kl. 16.00
Påmeldingsfrist: 1. oktober

I samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge arrangerer Spama et seminar som rettes mot såvel næringsbygg som utviklingsprosjekter.

Spama AS arrangerer i samarbeid med Advokatfirmaet Grette AS et seminar som retter seg mot banker og andre finansforetak og eiendomsutviklere/investorer som gir lån, eller har engasjementer tilknyttet selskaper, og investorer som utvikler næringseiendom.

Formålet med kurset er å å sette långiver bedre inn i den transaksjonsprosessen som de bistår i finansieringen av. Fokus rettes mot såvel næringsbygg som utviklingsprosjekter.

Seminaret har også til formål å sette långiver i stand til både å identifisere de relevante risikoer, samt sette kunderådgiver i stand til å ha en god dialog med kunden for å finne løsninger i en finansieringsprosess.

Målgruppe

Kurset retter seg mot alle i bank som jobber med finansiering av fast eiendom.

 

Praktisk informasjon 

Dato

10. oktober

Tid

kl. 10.00 - kl. 16.00

Sted

Lokalene til Advokatfirma DLA Piper, Bryggegata 6, 0250 Oslo

Kursavgift

Kr 4 450,- ekskl. mva på servering

Påmeldingsfrist 

1. oktober

 

Meld på 

 


Gjennomføring

I samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper Norge arrangerer Spama et dagskurs hvor fokus rettes mot såvel næringsbygg som utviklingsprosjekter. Kurset arrangeres i Oslo og i lokalene til Advokatfirma DLA Piper.

Kurset vil ikke bli streamet.
Meld på  

Programposter
 • Oversikt over livssyklusen ved utvikling av næringseiendom/fallgruver i de ulike fasene.
 • Oppfølgning av entreprisen og entrepriseavtaler – hva må banken fokusere på for å sikre seg best mulig? Hva er de typiske risiko områdene.
 • Regulatoriske forhold – hva er viktig for både utvikler og banken når det gjelder reguleringsplanen og prosjektet/hvordan regulere risiko?
 • Leiekontrakter – hvorfor er det viktig at bankene sjekker disse?
 • ESG/grønne lån og næringseiendom.
 • Hvilke sikkerheter kan etableres i forbindelse med eiendomsprosjekter, aksjelovens regler m.m. Vi ser bl.a. på regler for oppkjøpsfinansiering/asl 8-10 og viktige hensyn å ta ved strukturering av slike prosjekter.
 • Viktige skatte- og avgiftsmessige forhold som kan få betydning for prosjektet som skal finansieres.
 • Håndtering av "problemprosjekter" og misligholdte lån og utviklingsprosjekter som har hatt en negativ utvikling.

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Børge A. Grøttjord,
partner, advokat, faggruppeleder bank og finans, i DLA Piper Norway

Børge bistår långivere, låntakere og investorer innenfor et vidt spekter av lånetransaksjoner samt andre kreditt-, garanti- og panterettslige forhold. Han bistår også ved insolvens og restruktureringer av gjeld. Hans klienter har omfattet banker, verdipapirforetak, fond, PE-hus, norske og internasjonale selskaper samt statseide aksjeselskap. Han bistår også finansinstitusjoner i spørsmål relatert til deres generelle funding og i forhold knyttet til deres rammebetingelser.

Børge har bred erfaring med mange ulike finansieringsformer, herunder prosjekt- og byggefinansiering, oppkjøpsfinansiering, direkte lån, eiendomsfinansiering, asset finansiering, OPS-finansiering, high yield obligasjonslån og internasjonale fundingprogrammer (EMTN-Programmer) og finansielle derivater (ISDA). Han er en hyppig brukt foredragsholder.Kari Due-Andresen,
Chief Economist - Head of Research, Arbeidserfaring, i DLA Piper Norway

Kari Due-Andresen har over 20 års erfaring med finans- og samfunnsøkonomisk analyse. Hun har jobbet i Handelsbanken fra 2011-2021, og som sjeføkonom fra 2015. Hun har tidligere vært seniorrådgiver i avdelingen for pengepolitikk i Norges Bank og har også erfaring som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).


DLA Pipe vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene, Tone Gjertsen, Anders Bergene, Emma Coulthard, Johan Ratvik og Vibeke Søvik Lindberg.Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

.

 Meld på

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.