Slik lykkes du som leder

Kurs
Dato: 19. - 20. oktober 2023
Tid: fra kl. 10.00 - 17.00 dag 1/ dag 2 fra kl. 08.30 – 12.00
Påmeldingsfrist: 5. oktober

Bli tryggere og mer bevisst din lederrolle, og få kompetanse til å lykkes i lederrollen. 

Målet med lederutviklingen er at du skal bli tryggere og mer bevisst din lederrolle, og få kompetanse til å lykkes i lederrollen. 


Formål:

 • Få økt innsikt i hva som kreves i rollen som leder og hvordan god ledelse kan bidra til å nå bankens strategiske mål.
 • Få økt bevissthet om at man som leder er rollemodell for alle ansatte og hva dette innebærer og krever.
 • Skape forståelse for at god ledelse er lønnsomt.
 • Trene på nyttige lederferdigheter som du kan ta i bruk i hverdagen.


Samlingen foregår i Oslo:
Dato: 19. oktober kl. 10.00 - 17.00
Dato: 20. oktober kl. 08.30 - 12.00

Samlingen gir den enkelte deltaker mulighet til å treffe ledere i tilsvarende roller i banksektoren, bygge nettverk på tvers og lære av hverandre.

Vil du høre mer om programmet?  Vi tar gjerne en prat med deg!


Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere med personalansvar.


Meld på 


Praktisk informasjon 

Dato

19. - 20. oktober 2023

Tid

fra kl. 10.00 - 17.00 dag 1/ dag 2 fra kl. 08.30 – 12.00

Sted

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

Kr 8 900,-

Påmeldingsfrist

5. oktober


Meld på 

Program
Torsdag
19. oktober
 
Kl. 10.00 Velkommen og introduksjon
  •    Oppstart, mål og hensikt    

     Hva er god ledelse, hvilke resultater kan det skape?                                   
•    Effektiv ledelse- hva sier forskningen?
•    Hvordan kan du bruke styrkebasert ledelse som en effektiv lederteknikk.

     Deg som leder
•    Økt selvinnsikt – dine styrker og utvikling som leder.
•    Få innblikk i egne og andres styrker (Talentoverslagsmodellen).
•    Sett deg ditt mål for din rolle som leder.
  Lunsj
  Deg og dine medarbeidere 1:1
•    Hva kan du gjøre for å skape best mulig samspill og resultater?
•    Effektiv feedback og prestasjonsstyring.

Kl. 17.00 Oppsummering og avslutning dag 1
Kl. 19.00 Felles middag
   
Fredag
20. oktober
 
Kl. 08.30 Velkommen til dag 2
  Fagdag aktuelle tema:
•    Kunstig intelligens i banken
•    Bærekraft
•    Makro
•    Personlig økonomi
kl. 12.00  Avslutning /Lunsj

 

 

Meld på  


Gjennomføring


Kurset arrangeres som fysisk kurs i Oslo, og vil ikke bli streamet.

Kurset går over 2 dager, med oppstart kl. 10.00 den første dagen.

For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.

Samlingen gir den enkelte deltaker mulighet til å treffe ledere i tilsvarende roller i banksektoren, bygge nettverk på tvers og lære av hverandre.


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.


Meld på    


Foredragsholdere

Hilde Grimstad Andresen, Seniorkonsulent, Organisasjons- & lederutvikling, Assessit
Hilde har over 10 års erfaring fra konsulentarbeid innen leder- og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Hun er gestaltterapeut, sertifisert coach og har mange års erfaring som leder. Hun brenner for at ledere skal utøve styrkebasert ledelse og bidra til å skape psykologisk trygge team hvor mennesker trives, utvikler seg og skaper resultater sammen.

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling. Assessit visjon er at de skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner.På fagdagen, dag 2, vil det være ledende fagekspertise på fordypningstemaene.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen ift covid-19, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kurs start.