Seminar for Complianceansvarlige

Kurs
Dato: 21. - 22. september 2022
Påmeldingsfrist: 26. august

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til årets Complianceseminar som i år arrangeres som et fysisk 2-dagers seminar på Quality Hotel Expo, Fornebu

Seminaret er praktisk rettet og vektlegger i stor grad nettverksbygging og muligheten for å diskutere felles utfordringer og problemstillinger med deltakere fra andre virksomheter.

På programmet står sentrale regulatoriske nyheter, samt aktuelle problemstillinger som er særlig relevante for compliancearbeidet i banker og verdipapirforetak. Fokus er rettet mot felles regulatoriske utfordringer, med særlig vekt på ulike problemstillinger rundt investeringsrådgivning.

Seminaret går denne gangen over 2 dager, med oppstart/lunsj/registrering fra kl. 11.30 dag 1, og hvor det faglige programmet avsluttes kl. 17.00. Dag 2 avsluttes kl. 14.00 (med lunsj fra kl. 13.00).

For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.


Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker som har tillatelse til å yte investeringstjenester, men seminaret er relevant også for rådgivere, agenter og advokater som ønsker å holde seg oppdatert på området.

Praktisk informasjon 

Dato

21. - 22. september 2022

Tid

Dag 1: kl. 11.30/17.00 - dag 2: kl. 09.00/kl. 14.00

Sted

Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Kursavgift
kr 5900,- (mva tilkommer på servering)

Valgfritt:
Overnatting inkl. frokost:  Kr 1.295,- inkl. mva
Middag/drikkepakke: Kr 1.063,- (mva vil tilkomme servering)

Påmeldingsfrist

26. august

 


Meld på

Program

På programmet står sentrale regulatoriske nyheter, samt praktiske problemstillinger som er særlig relevante for compliancearbeidet i banker og verdipapirforetak. Fokus er rettet mot felles regulatoriske utfordringer, med særlig vekt på ulike problemstillinger rundt investeringsrådgivning. Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en god møteplass der deltakerne kan dele erfaringer og bygge nettverk.

Onsdag
21. september
 
11.30-12.30 Lunsj/Registrering
12.30-12.35 Velkommen v/ordstyrer
12.35-12.50

Innledning
v/ Idar Kreutzer, Adm.dir, Finans Norge
12.50-13.35

Nytt fra Finanstilsynet – regelverk og erfaringer med stedlig tilsyn
v/ Avdeling for markedstilsyn i Finanstilsynet
13.35-13.55 Pause
13.55-14.35

Compliance og personvern
v/ Arve Føyen, Advokatfirmaet Arve Føyen
14.35-15.20

Hva betyr IDD for distribusjon av forsikringsspareprodukter
v/ Cathrine Novsett, advokat i Gjensidige
15.20-15.40      Pause
   
  Temabolk 1: Når noe går galt- ditt eller mitt ansvar?
15.40-16.00

Innlegg ved Elden advokatfirma
v/ Tormod Thingstad, advokat og partner, Elden Advokatfirma AS
16.00-16.20

Hvilken rolle skal Compliance ha?
v/ Hanne Leirbukt Pedersen, Chief Compliance Officer, DNB Markets
16.20-16.40


Samtale: Erfaringer
v/ Tormod Thingstad, Elden Advokatfrima AS og
Hanne Leibukt Pedersen, DNB Markets
16.40-16.45 Avslutning v/ ordstyrer
18.30-19.00 Aperitiff i foajeen
19.00 Middag
   
Torsdag
22. september
   
09.00-09.05 Velkommen dag 2 v/ ordstyrer
09.05-09.45

Erfaringer etter halvannet år med markedsmisbruksforordningen (MAR)
v/ Thomas Borchrewink, Seksjonssjef Markedsatferd, Finanstilsynet        
   
  Temabolk 2: Bærekraftig compliance
(ordstyrer: Simen K. Kristiansen, Finans Norge)
09.45-10.15

Åpenhetsloven i praksis
v/ Georg A. Engebretsen og Erlend A. Methi, Advokatfirmaet Wiersholm
10.15-10.35 Pause
10.35-11.05

Regelverksutviklingen på bærekraftsområdet
– status og utfordringer v/ TBA
 11.05-11.35

Samtale: Compliance i praksis på bærekraftsområdet
v/ TBA
 11.35-11.55 Pause
   
  Temabolk 3: Speed-foredrag 
11.55-12.10

Finanstilsynets nye veileder til hvitvaskingsloven - status
v/ Atle Roaldsøy, Advokat og fagdirektør, Finans Norge
12.10-12.25


Nye forventninger til compliancerollen sett i lys av
utviklingen på hvitvaskingsområdet
v/ Carine Lindman-Johansen, advokat i LindmanLaw
12.25-12.40

Verdipapirlovutvalgets arbeid - status
v/ TBA
12.40-12.55

Sanksjoner ved overtredelse av regelverket – utvikling
v/ Carine Lindman-Johansen, advokat i LindmanLaw
12.55-13.00 Avslutning v/ ordstyrer
13.00-14.00 Lunsj


NB! Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet.
Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Tema som ønskes belyst og faglige spørsmål kan rettes til Liv Tove Bakken på telefon 41 85 38 36 eller på e-post liv.tove.bakken@finansnorge.no.

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no


Meld på
                                        

Gjennomføring

Endelig kan vi møtes fysisk igjen! Seminaret for Complianceansvarlige arrangeres i år som et fysisk seminar på
Quality Hotel Expo, Fornebu. Årets seminar vil ikke bli streamet.

Vi vil til enhver tid følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør ift corona-smitte. Vi gleder oss til å treffe dere.

Seminaret går denne gangen over 2 dager, med oppstart/lunsj/registrering fra kl. 11.30 dag 1, og hvor det faglige programmet avsluttes kl. 17.00. Dag 2 avsluttes kl. 14.00 (med lunsj fra kl. 13.00).

For de som ønsker inviterer vi også til en hyggelig middag på kvelden dag 1 og evt. overnatting for de som ønsker dette.

I fjor ble Complianceseminaret avholdt digitalt, og samlet nærmere 150 deltakere.


Kursbevis:
Kursbevis vil bli sendt til alle deltakerne i etterkant av seminaret. Dette kan bl.a brukes til registrering av etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen.


Kursavgift:
Deltakelse på 2 dagers seminaret inkludert to lunsjer og pausemat : Kr 5.900,- eks mva. (mva vil tilkomme på lunsj)

Valgfrie tillegg:
Overnatting inkl. frokost: Kr 1.295,- inkl. mva
Middag/drikkepakke: Kr 1.063,- (mva vil tilkomme servering)
Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.Meld på 

Forelesere

 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Arve Føyen, advokat
 • Cathrine Novsett, advokat i Gjensidige
 • Tormod Thingstad, advokat og partner, Elden Advokatfirma AS
 • Hanne Leirbukt Pedersen, Chief Compliance Officer, DNB Markets
 • Thomas Borchrewink, Seksjonssjef Markedsatferd, Finanstilsynet
 • Atle Roaldsøy, Advokat og fagdirektør, Finans Norge
 • Carine Lindman-Johansen, Advokat i LindmanLaw
 • Simen K. Kristiansen, Fagsjef bærekraftig finans, Finans Norge
 • mfl. 

Meld på 


Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.


Meld på