Webinar for complianceansvarlige

Webinar
Dato: 23. - 24. september 2021
Fra kl. 10.00 - 14.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 22. september

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige complianceseminar den 23. og 24. september 2021 som webinar. 

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Complianceseminaret 2021,  som også i år arrangeres digitalt. Om vi ikke kan møtes fysisk, har vi fortsatt et ønske om å tilrettelegge for oppdatering og erfaringsdeling for alle dere som jobber med compliance. Seminaret arrangeres som et webinar over to dager fra 23. til 24. september.

Målgruppe

Compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, eller som er tilknyttet agent til et verdipapirforetak. Webinaret er relevant for alle som jobber med compliance i bank, samt investeringsrådgivere, advokater og andre som har interesse for området.

Praktisk informasjon 

Dato

23. - 24. september 2021

Tid

Fra kl. 10.00 - 14.00 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

 Kr 3 600,-

Påmeldingsfrist

 8. september

 


Meld på 

 

Om webinaret

Webinaret dekker sentrale regulatoriske nyheter samt aktuelle problemstillinger som er av særlig relevans for compliancemedarbeidere i banker og verdipapirforetak.

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk.

 

Meld på 

Program
                                                                                      
Torsdag
23. september
 
kl. 10.00 – 10.05

Velkommen
v/ Mina Saunte, ordstyrer, Finans Norge
kl. 10.05 – 10.30

Innledningsforedrag    
v/ Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
kl. 10.30 – 11.10 Nye forskrifter til hvitvaskingsloven    
v/ Atle Roaldsøy, fagdirektør, Finans Norge
kl. 11.10 – 11.20 Pause
kl. 11.20 – 12.00

Ny finansavtalelov – compliance-relevante tema    
v/ Lise Ljungmann Haugen, fagdirektør, Finans Norge
kl. 12.00 – 12.30 Lunsj
kl. 12.30 – 13.10

Personvern – Schrems II og reviderte retningslinjer fra EU    
v/ Eva Jarbekk, partner i advokatfirmaet Schjødt
kl. 13.10 – 13.55 Praktiske  erfaringer som complianceansvarlig med hensyn
til verdipapirhandel   
v/ Gunnar Korsfur, Compliance officer, Sparebanken Vest
kl. 13.55 – 14.00

Oppsummering og avslutning av første dag    
v/ Mina Saunte, ordstyrer, Finans Norge
   
Fredag
24. september
 
 kl. 10.00 – 10.05

Velkommen dag 2    
v/ Mina Saunte, ordstyrer, Finans Norge
 kl. 10.05 – 10.40

EU’s regelverksarbeid og Norges påvirkning i
finansregulatoriske saker i EU    
v/ Inger-Johanne Rygh, avdelingsdirektør, Finansdepartementet
 kl. 10.40 – 11.10


Finanstilsynets fokusområder ved stedlig tilsyn og forventninger til
compliancefunksjonen
v/ Pernille Engelstad Hole, 
Seniorrådgiver i seksjon for verdipapirforetak, Finanstilsynet og Barbel
Michele Muller, Seniorrådgiver i seksjon for verdipapirforetak, Finanstilsynet
 kl. 11.10 – 11.20
Pause
 kl. 11.20 – 11.50

Taksonomiforordningen, offentliggjøringsforordningen og nye
virksomhetskrav om bærekraft i MiFID II 
v/ Tore Mydske, partner i advokatfirmaet Thommessen
 kl. 11.50 – 12.20
Bærekraft i praksis
v/ Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft og samfunn, Sparebank 1 Østlandet
 kl. 12.20 – 12.50
Lunsj
 kl. 12.50 – 13.10

Hva gjør Finans Norge?    
v/ Simen Kjøsnes Kristiansen, fagsjef, Finans Norge
kl. 13.10 – 13.30
Avsluttende panelsamtale: forholdet compliancefunksjonen og
bærekraft
v/ Tore Mydske, Karoline Bakka Hjertø og
Simen Kjøsnes Kristiansen
kl. 13.30 – 13.55Tittel TBA  
v/ Caroline Bang Stordrange, Divisjonsdirektør Financial Instruments &
Governance, DNB og Glenn Michael Jonassen Tungehaug,
Senior Compliance Officer, DNB Bank
kl. 13.55 – 14.00
Oppsummering og avslutning    
v/ Mina Saunte, ordstyrer, Finans NorgeEventuelle spørsmål kan rettes til:

Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef i Finans Norge på tlf. 41 85 38 36, e-post liv.tove.bakken@finansnorge.no.

Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no

                                        

Gjennomføring


Lenke til arrangementet og mer informasjon om hvordan du logger deg på blir sendt ut onsdag 22. september til e-posten som du registert deg inn med.

Vi anbefaler at du logger deg på noen minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Plattformen er åpen fra kl. 09.50 begge dagene.

Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uker før kursstart. Webinaret blir ikke tilgjengeliggjort i etterkant av seminaret.

Meld på 

Forelesere
 • Idar Kreutzer, administrerende direktør, Finans Norge
 • Atle Roaldsøy, fagdirektør, Finans Norge
 • Lise Ljungmann Haugen, fagdirektør, Finans Norge
 • Eva Jarbekk, partner i advokatfirmaet Schjødt
 • Gunnar Korsfur, Compliance officer, Sparebanken Vest
 • Inger-Johanne Rygh, avdelingsdirektør, Finansdepartementet
 • Tore Mydske, partner i advokatfirmaet Thommessen
 • Karoline Bakka Hjertø, leder bærekraft og samfunn, Sparebank 1 Østlandet
 • Simen Kjøsnes Kristiansen, fagsjef, Finans Norge
 • Pernille Engelstad Hole, Finanstilsynet
 • Barbel Michele Muller, Finanstilsynet

 

Meld på 


Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2021 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 3. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 4. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 5. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.