Forum for depotansvarlige 2023

Fysisk kurs i Oslo
Dato: 8. og 9. juni 2023
Påmeldingsfrist: 21. mai

Årets forum arrangeres i år på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Etter en periode med mange restriksjoner gleder vi oss til å se dere igjen.

Årets forum arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu. Forumet vil ikke bli mulig å se digitalt i ettertid, eller bli streamet.

Målgruppe

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

8. - 9. juni 2023

Tid

Dag 1 kl. 10.00

Sted

Quality Hotel Expo, Snarøyveien 20, 1360 Fornebu

Kursavgift

Kr 6500,- ekskl. oppholdskostnader, mva

Påmeldingsfrist

21. mai


Meld på 

 

Gjennomføring

Årets forum arrangeres på Quality Hotel Expo, Fornebu. Forumet vil ikke bli mulig å se digitalt i ettertid, eller bli streamet.Meld på

 

Program

 

Torsdag
8. juni
 
Kl. 09.30 Registrering (kaffe/rundstykker)
Kl. 10.00 Velkommen
Kl. 10.05Ny finansavtalelov – hvordan har det truffet oss som jobber med depot?
•    Nye dokumenter som er ferdige i dag og dokumenter som
     kommer på kredittsiden (PM og BM)
•    Forklaringsplikten – hvor strengt er det blitt?
•    Lovgiver og renteendring – status ved overgang til 1. juli
•    Kontroll av at avslagsplikten er fulgt

v/ Siren Coward, advokat i Pareto Bank AS og Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
Kl. 11.00    Pause
Kl. 11.10

Ny finansavtalelov – hvordan har det truffet oss
som jobber med depot? …fortsetter
Kl. 12.00 Pause
Kl. 12.10

Oppkjøpsfinansiering
•    Fokus på bruk av dokumenter
•    Prosessen rundt signering og dokumentkontroll - aksjeloven  §8-10
•    Selskapers sikkerhetsstillelse for hverandre, herunder konsernreglene

v/ Børge Grøttjord, advokat og partner i Piper DLA
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 14.00

IN- ordningen - sett fra fellesgjeldsbanken og kunden
v/ Håkon Karlgård, fagleder depot i DNB
Kl. 15.00 Pause
Kl. 15.20


Abandonering
•    Hva er abandonering?
•    Hva skjer ved abandonering?
•    Hvilke konsekvenser får det?
•    Hva er bankens stilling/ hva kan banken gjøre?

v/ Rune Stavenes, advokat og partner i Kyrre
Kl. 17.00 Slutt faglig program dag 1 – « noe å bite i»
Kl. 18.00 Buss til Latter Scene
Kl. 18.30 Show på Latter
Kl. 20.00 Middag på Latter Scene
Kl. 22.00 Buss retur til Expo hotel
   
Fredag
9. juni
 
 Kl. 08.30


Rådighet over pant:
•    ordinært salg
•    ekstraordinært salg
•    omstøtelse
•    tiltredelse

v/ Rune Stavenes, advokat og partner i Kyrre
Kl. 09.30 Pause
Kl. 09.45
Pant i landbrukseiendommer:
•    forbruker- / ikke forbruker
•    valg av riktige dokumenter

v/ Lars Tore Myklatun, advokat Landkreditt Bank AS
 Kl. 10.45


Panthavergaranti og felleserklæringen
v/ Synnøve Bjerved Folkvord, skadesjef Norsk Naturskadepool og
Panthavergarantipoolen og Daniel Schie, skaderevisor, Finans Norge
 Kl. 11.30 Lunsj
 Kl. 12.30


Kausjon i ny finansavtalelov
•    Forbrukerkausjon for næringsengasjement
•    Innhold i kausjonene
•    Krysshenvisninger
•    Dokumentasjon til kunden ved endringer

v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
 Kl. 13.30 Pause
 Kl. 13.45

Angrerett og betenkningstid
v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
 Kl. 14.15

 Nytt fra rettspraksis
 v/ Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
 Kl. 15.00  Slutt

 

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere
 • Siren Coward, advokat i Pareto Bank AS
 • Evind Ingolfsen, advokat emeritus
 • Børge Grøtgjord, advokat og partner i Piper DLA
 • Rune Stavenes, advokat og partner i Kyrre
 • Lars Tore Myklatun, advokat Landkreditt Bank AS
 • mfl.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert.

 •     Påmeldingen er bindende.
 •     Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av
      arrangementet.
 •     Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet,
      blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 •     Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega
      overta plassen din.
 •     Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.