Eierskifte i landbruket

Fysisk kurs i Oslo
Dato: 21. - 22. juni 2023
Tid: oppstart dag 1 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 5. juni

- kurset har hovedvekt på økonomi, jus og skatt

Målgruppe

Kurset krever ingen spesiell forkunnskap, men egner seg best for rådgivere med landbrukskunder.

Praktisk informasjon

Dato

21. - 22. juni 2023

Type

Fysisk kurs

Sted

Oslo, eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

Kr 6 900,- ekskl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

5. juni

 

Meld påOm kurset

Det har de siste årene skjedd mange endringer i forbindelse med eiendomsoverdragelse i landbruket. Arveavgiften er fjernet, og erstattet av nye skatteregler for eierskifter i familien. Dette gir nye utfordringer med tanke på tilpasninger.

Vi ser også en utvikling når det gjelder verdsetting av gårdsbruk, større utfordringer knyttet til finansiering, og hvordan verdifordelingen internt i familien skal løses.

 

Meld på  


Gjennomføring

Kurset går denne gangen over 2 dager, og vil bli arrangert som et fysisk kurs i Oslo, eller nærmeste omegn. Kurset vil ikke bli streamet.

Vi gleder oss til å treffe dere.


Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.Meld på 


Program
21. juni  
Kl. 09.30 - 10.00 Registrering og kaffe
Kl. 10.00 - 11.00Om eierskifteprosessen
- Tidspunkt og varighet
- Åpenhet og involvering i familien
- Delt eierskifteprosess: Bolig - drift – eiendom
Kl. 11.00 – 11.30Verdsetting av landbrukseiendommer
- Innføring i regelverk og varslede endringer (priskontroll)
- Eksempel på verdsetting
- Hvordan er trenden med tanke på verdiutvikling av gårder?
Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
Kl. 12.30 – 13.45 Verdsetting av landbrukseiendommer - fortsettelse
Kl. 13.45 – 14.00 Pause
Kl. 14.00 – 14.45


Oppgjør i familien
- Fra verdi til pris, hvordan fastsettes vederlaget i familien?
- Betaling, gaveelementer og intern vurdering
Kl. 14.50 – 15.30Finansiering av familieoverdragelser
- Vurdering av sikkerhet og betalingsevne
- Familiefinansiering ved gjeldsbrev/pantedokument
- Vurdering av borett eller leierett for selger
Kl. 15.40 – 16.30Skatt ved overdragelse i familien
- Mer kompliserte regler med kontinuitet
- Selger kan skyve skatteansvaret over på kjøper
- Eksempler på overtatt skattebyrde
22. juni  
kl. 09.00 – 09.50Skatt ved overdragelse i familien
- Hvordan sikre skattefrihet for selger?
- Skatt ved overdragelse i fri handel
- Hvorfor ikke halvparten forsvinner i skatt
 Kl. 09.50 – 10.00 Pause / Kaffe
 Kl. 10.00 – 10.50Hjemmel og heftelser
- Oppgjør og overskjøting ved familieoverdragelser
- Utsatt overskjøting, 3. manns pant
- Opprydding i grunnbok, betydning av gamle heftelser
 Kl. 11.00 – 11.30

Eiendomslover
- Odelsloven: Færre har odel
- Odelsloven: Lovbestemt etteroppgjør, kjøper må dele med mange?
- Odelsloven: Tilbudsregelen for å avklare bruk av odelsretten
- Konsesjonslov og jordlov: Bo- og driveplikt
- Jordloven, adgang til deling av eiendommen, og betydning for verdien?
 Kl. 11.30 – 12.30 Lunsj
 Kl. 12.30 – 13.20 Eiendomslover fortsetter
 Kl. 13.30 – 14.15Privatrettslig, sentrale arverettslige og familierettslige regler
- Barnas arverett og foreldrenes adgang til å (for)fordele verdier i live
    - Særlig om uskiftesituasjonen
    - Formuesforholdet mellom hhv. ektefeller og samboere
 Kl. 14.25 – 15.15Privatrettslig forts.
- Kontrakter, rettigheter og heftelser
- Hvem skal være kjøper, hjemmelshaver og låntaker
- Ektefeller og særeie, samboere på gårdsbruk

   

Meld på 

 

Foredragsholdere

Torbjørg Kylland
Torbjørg er autorisert regnskapsfører og daglig leder i Follo Regnskap AS.
Hun jobber med, og kjenner de spesielle reglene for landbruket veldig godt. Bistår og tilrettelegger for generasjonsskifte i landbruket, samt rådgivning, selskapsstiftelse, årsoppgjør, landbruksregnskap, forretningsregnskap og lønn.


Svein Aalling

Svein er advokat i advokatformaet Seland | Rödl & Partner AS. Han har bakgrunn fra Skattedirektoratet, er tidligere advokat/fagsjef skatt i Norges Bondelag og er selv «tidligere» bonde.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 •     Påmeldingen er bindende.
 •     Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av
      arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 •     Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet,
      blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 •     Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega
      overta plassen din.
 •     Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på