Kredittvurdering BM

Fysisk kurs i Oslo
Dato: 1. - 2. juni 2022
Tid: oppstart dag 1 kl. 10.00
Påmeldingsfrist: 20. mai

Kurset gir en bred oversikt over de viktigste feltene innen kredittområdet på bedriftsmarked. 

Etter en periode med mange restriksjoner kan det være nyttig å treffe kolleger fra andre banker for drøfting av fag og arbeidsmåter.

 

Målgruppe

Bankens rådgivere på bedriftsmarkedet. Kurset passer for ansatte som er nye innen BM, samt for mer erfarne ansatte som ønsker å oppfriske eksisterende kompetanse.

 

Praktisk informasjon 

Dato

1. - 2. juni

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

Oslo eller nærmeste omegn. Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift 

Kr 6 700,- eksl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist 

20. mai

 

Meld på 

 


Gjennomføring

Dette er et kurs med mye dialog. Ettersom samfunnet nå åpner opp for arrangementer, vil kurset gjennomføres med de smitteverntiltakene som helsemyndighetene anbefaler. Smittesituasjonen og tiltakene kan endres fram til kursstart.

Vi vil til enhver følge retningslinjene fra helsemyndighetene, så kursdeltakerne kan føle seg trygge på at vi gjør det vi kan som kursarrangør.

 

Program 

Kurset inneholder blant annet en gjennomgang av en rekke forretningsmessige problemstillinger, relevante nøkkeltall samt regnskapets betydning for kredittvurderingsprosessen.

 
1. Kredittprosessen    
a) Hva er kredittrisiko     
b) Overordnet styring og kontroll av kedittrisiko     
c) Formålet med kredittsystemet     
d) Overordnet om kredittprosessen fra innvilgelse til avvikling     
e) Hvorfor benytte kredittmodell(er) og kredittscorings-verktøy
     
2.Kredittinnvilgelse – hvordan vurdere en kredittsak
a) Kundeforståelse
     - vurdering av selskapstype og konsernstrukturer
     - konsolidering av selskaper         

b) Ledelsesanalysen
     - hvorfor er analyse av ledelse viktig?
     - hvordan utføre ledelsesanalysen og hvilke momenter bør vurderes
     - strategiens betydning for bankens utlånsbeslutning
     - anmerkninger på selskap, hva betyr de?          

 c) Betjeningsevne
     - regnskapsanalyse, vurdering av historisk inntjening
     - vurdering av kundens budsjetter
     - kontantstrømsanalyse
     - sensitivitetsanalyse
    - arbeidskapital
     
d) Soliditet og omstillingsevne
     - vurdering og korrigering av balansen
     - regnskaps- og nøkkeltallsanalyser av selskapets balanse
     - vurdering av selskapets fremtidige balanse
           
e) Sikkerhet og vilkår
     - vurdering av pantet selskapet stiller
     - sette vilkår for å styre engasjementet
     - risikoprising
           
f) Kredittfaglige problemstillinger i konsernstrukturer
     
3. Kort om oppfølging av tapsutsatte engasjementer
a) Identifisere tapsutsatte engasjementer    
b) Analyse av tapsutsatte engasjementer     
c) Tiltak for å begrense tap

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Kjetil Kristensen
Partner, Advisory - Financial Services Organization, Ernst & Young AS

Kjetil er partner i EY og en erfaren foredragsholder innen kredittområdet. Kjetil har i løpet av de siste 15 årene holdt en rekke kurs i håndtering av kreditt for bankrådgivere i bedriftsmarkedet. Som ansvarlig partner for tolv norske finansforetak, har Kjetil betydelig erfaring fra compliance, risikostyring og internkontroll innen bank og finans, med et særlig fokus på kredittområdet.

Stian Haugen
Manager,  Consulting, Ernst & Young AS

Stian holdt flere kurs innen kredittområdet. Han har flere års erfaring med gjennomgang av kreditt av store og små norske banker, og arbeider primært mot bedriftsmarkedssiden. Utover internrevisjon av banker, arbeider Stian med virksomhetsforbedring innen finansområdet. Hovedsakelig innen olje og gass. Han er også tidligere revisor.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2022 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
    arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.

Meld på 

 

Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.