Hva du bør vite om lovgivningen for finansforetak

Webinar
Dato: 14. desember 2023
Tid: kl. 09.00 - kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 13. desember

Spama arrangerer et nytt webinar som ser på hva du som styremedlem, eller leder bør vite om lovgivningen for finansforetak (finansforetaksloven / finanstilsynsloven) i den løpende oppfølgingen av banken.

 

Webinaret gir en innføring i regelverket knyttet til sentrale temaer for den løpende oppfølgingen av banken som er nyttig for styremedlemmer og ledere i banker å være oppdatert på.


Målgruppe

Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

Praktisk informasjon 

Dato

14. desember 2023

Tid

kl. 09.00 - kl. 12.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

kr 2 800,-

Påmeldingsfrist

13. desember


Meld på 

Programposter

Vi ser blant annet på disse temaene:

 • Styrende organer i finansforetak - hvilke oppgaver, rettigheter og plikter har disse. Hvordan best innrette arbeidet for å ivareta ansvaret for styret, revisjonsutvalg og risikoutvalg. Hvordan daglig leder best kan støtte styret og utvalgene.
 • Valgkomitéen har en sentral rolle for å sikre kompetanse og mangfold i styrene. Vi har gode råd til valgkomitéens arbeid.
 • Regler knyttet til rollen som tillitsvalgt og ansatt i en bank. Sentrale temaer er deltakelse i annen virksomhet, habilitet og taushetsplikt.
 • Krav knyttet til virksomheten i finansforetak. Vi vil se nærmere på forbudet mot å drive annen virksomhet og forholdet til tilknyttet virksomhet, utkontraktering og forsvarlig virksomhet.
 • Sentrale bestemmelser knyttet til egenkapital og utbytte i finansforetak
 • Litt om kapitalkrav, vurdering av risiko og kapitalbehov, høyeste engasjement og krav knyttet til tapsavsetninger.
 • Godtgjørelsesordninger i finansforetak - begrensninger og muligheter.
 • Eierbegrensninger i finansforetak.
 • Finanstilsynets fullmakter overfor tilsynsenhetene.
 • Revisors opplysningsplikt overfor Finanstilsynet om reviderte foretak.

 

Meld på  


Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 14. desember kl. 09.00 - kl. 12.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «møterommet» underveis i webinaret, og alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på knappen "Bli med" er det på grunn av en brannmur. Logg deg da på via bankens gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (ved stasjonær pc - dra ut nettverkskabelen av pc’en, og gå inn som gjest i nettverket).  Du vil da ved å klikke på knappen "Bli med" komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks. Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Meld på    

Foredragsholdere

Magne Sem
Direktør, Risk Advisory Services, PwC AS

Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og vært ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet. I tillegg er han styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.


Mari Menne Sjoner
Direktør, Trust Solutions/Risk services FS, PwC AS


PwC vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.