Styring og kontroll i norske banker

Webinar
Dato: 25. og 26. april 2023
fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager
Påmeldingsfrist: 24. april

Spama arrangerer i samarbeid med PwC et fagseminar som gir en grunnleggende innføring i rammeverket for styring og kontroll i norske banker. I tillegg vil deltakeren få en innføring i dagsaktuelle problemstillinger.

Målgruppe

Alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetak, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

 

Praktisk informasjon 

Dato

25. - 26. april 2023

Tid

kl. 09.00 - kl. 12.00

Sted

På egen pc, hjemme eller på jobb

Kursavgift

Kr 4 400,-

Påmeldingsfrist

24. april

 


Meld på 

 

Program
25. april  
kl. 09.00 - 09.05

Velkommen og intro 
v/ Spama & PwC
kl. 09.05 - 09.20

Trender   
v/ Magne Sem og Henrik Flygind
kl. 09.20 - 10.00


Finansforetaksloven
– rammen for styring og kontroll
v/ Magne Sem og Henrik Flygind
kl. 10.00 - 10.30

“Internal governance” & FTs fokus ved stedlige tilsyn 
v/ Henrik Flygind og Magne Sem
kl. 10.30 - 10.45 Pause   
kl. 10.45 - 11.00

Styrende dokumenter 
v/ Henrik Flygind og Mari Sjoner  
kl. 11.00 - 11.15

Utkontraktering   
v/ Mari Sjoner og Henrik Flygind
kl. 11.15 - 11.50

Andre- og tredjelinjefunksjoner  
v/ Mari Sjoner og Henrik Flygind 
kl. 11.50 - 12.00

Avslutning, spørsmål og svar 
v/ Henrik Flygind, Mari Sjoner og Magne Sem  
   
26. april  
kl. 09.00 - 09.40

 Bærekraft og grønn finans  
v/ Martin Spillum og Magne Sem
kl. 09.40 - 10.20

 Cyberrisiko
 v/ Jan Henrik Straumsheim
kl. 10.20 - 10.30  Pause   
kl. 10.30 - 11.10

 ICAAP, ILAAP & SREP
 
v/ Karina Folvik
kl. 11.10 - 11.50

 Antihvitvask  
v/ Maiken Kristiansen og Flemming Holm  
kl. 11.50 - 12.00  Avslutning    
   
   

 

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

Henrik Flygind 
Partner og statsautorisert revisor, PwC 

Henrik har 16 års erfaring fra bank-/finansbransjen. Han har arbeidet med rådgivning, ekstern revisjon, intern revisjon, og også operativt i bransjen. Tidligere jobbet han i DNB og Sector Asset Management.

I dag jobber Henrik i PwC, primært med intern revisjon og rådgivning mot bank-/finansbransjen. Her er han engasjert i både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker.

 

Magne Sem
Direktør, PwC

Magne har jobbet som ekstern revisor siden 1990 og vært ansvarlig ekstern revisor for en rekke sparebanker.

Han har betydelig regulatorisk kompetanse innenfor banksektoren og har bred erfaring som foreleser. Magne har erfaring fra rådgivningsoppdrag innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll i finansbransjen og offentlig virksomhet. I tillegg er han styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe.


PwC vil også benytte ledende fagekspertise på fordypningstemaene.


Meld på 

 

 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 25. - 26. april kl. 09.00 - kl. 12.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «klasserommet» underveis i kurset, og alle som er i «klasserommet» ser spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.


Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur. Logg deg da på via bankens Gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via Gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (Ved stasjoner PC - Dra ut nettverkskabelen av PC’en, og gå inn som gjest i nettverket.  Du vil da ved å klikke på knappen Bli med komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Meld på

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2023 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
    arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.
  6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes eller deles.Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.