DEL 3: Videobasert "Kort forklart"

Bruk av korte animasjoner er med på å redusere terskelen for å sette seg inn i avtalevilkårene. Det er lagt stor vekt på at innholdet er juridisk riktig og at ordlyden er lett forståelig.

Her er illustrasjoner av bruken av animasjon i "Kort forklart". Klikk på nederste bilde for å se en  foreløpig versjon av videoen om «Kort forklart om nedbetalingskreditt».

Skjermdump