DEL 4: Opplæring med fokus på rådgiverhverdagen

Revisjonen av avtalene reflekterer ikke hele det nye lovverket. Det vil vi gjøre i læringen vår. Vi vil prioritere de delene av lovverket som har spesielt stor betydning i rådgiverhverdagen. 

E-læringsmoduler


SkjermdumpHer noen få eksempler på læringsmoduler som vi vil utvikle. Listen er på ingen måte uttømmende. 

 • Forklaringsplikten
  - slik håndterer du den i hverdagen (§ 5-1)

 • Kredittvurdering
  - samme som før eller viktige endringer? (§ 5-2)

 • Opplysningsplikt
  - slik håndterer du den i hverdagen (§ 5-3)

 • Avslagsplikt
  - praktiske forskjeller sammenlignet med frarådningsplikten (§ 5-4)

 

 

 

 

Webinarer

16.-17. mars gjennomførte vi et todagers webinar med utgangspunkt i det vi vet om lovverket - på tross av at forskriftene ikke foreligger når dette skrives. Vi vil fortsette å tilby webinarer på ulike områder etter hvert som forskriftene materialiserer seg.

 

Mobiltilpasset e-læring 

All vår e-læring er mobiltilpasset.  

«70 % av studentene foretrekker å ta læring på et mobilt medium.»
(Learn Dash)

«De som bruker mobiltelefon studerer 40 minutter lenger enn de som studerer på PC.»
(MNA learning)

Holdbarheten i denne «forskningen» kan sikkert diskuteres, som all annen forskning. Vi tror imidlertid på fleksibilitet. Derfor tilbyr vi læring som fungerer på alle enheter.

Det vil vi også gjøre når vi utvikler læring for den nye finansavtaleloven.

 

Kombinasjon av læringsformer

Vi kombinerer tekst, oppgaver og korte videoer. Korte videoer bidrar til effektiv læring.

 

Effektiv læring

Spama leverer effektiv læring. Vi fokuserer ikke på hva rådgiverne trenger å vite om den nye loven, men på det de trenger å gjøre for å etterleve loven. Dette gjør læringen handlingsorientert og praktisk.

Det handler blant annet om å fatte seg i korthet og bruke et enkelt språk.  

Under ser du et eksempel der vi halverer antall ord ved å oversette fra «banksk» til «norsk».

 

Skjermdump