Vilkårvisning på nett

Avtalevilkårene kort forklart

Avtalevilkår kan være vanskelig lesing. Spama har derfor utviklet en løsning som blant annet kort forklarer hovedpunktene på en lett forståelig måte.

Løsningen er ikke tenkt som en erstatning for selve vilkårene, men fungerer som et supplement.

 

 Fem viktige punkter