Likviditetsforum

Webinar
Dato: 25. november 2020
Kl. 09.00 - 13.30 

Finans Norge og Spama arrangerer sitt årlige Likviditetsforum den 25. november 2020 som webinar. 

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til Likviditetsforum 2020,  som i år arrangeres digitalt. Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering og betalingsoppgjør.
  
Programmet vil inneholde innlegg fra Norges Bank, Finanstilsynet, Norske Finansielle Referanser (NoRe) med flere. Referanserenter, betalingssystemer og bærekraft er blant temaene på agendaen. Mer informasjon om årets program vil bli lagt ut om kort tid. Seminaret vil være heldigitalt, og sendes fra studio i gamle Deichmanske bibliotek.

Målgruppe

Bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør.

 

Praktisk informasjon 

Dato

25. november 2020

Tid

Oppstart kl. 09.00

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 2800,-   

Påmeldingsfrist

så snart som mulig

 


Meld på 

 

Om webinaret

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering og betalingsoppgjør. Den 25. november inviterer Finans Norge sammen med Spama til Likviditetsforum 2020.
  
Programmet vil inneholde innlegg fra Norges Bank, Finanstilsynet, Norske Finansielle Referanser (NoRe) med flere. Referanserenter, betalingssystemer og bærekraft er blant temaene på agendaen. 

 

Meld på 

Program 


                                                                                               

                                                                    

Programmet: 
                                                                               

Kl. 09.00 Velkommen
Kl. 09.05

Makro i et kredittperspektiv
v/ Pål Ringholm, analysesjef SpareBank 1 Markets
Kl. 09.30

Tilsyn på likviditetsområdet
v/ Aud Ebba Lie, spesialrådgiver Finanstilsynet
Kl. 09.50 10 min pause
Kl. 10.00

Nibor
v/ Per Erik Stokstad, daglig leder Norske Finansielle Referanserenter
Kl. 10.20


Arbeidet med alternative referanserenter
v/ Vidar Knudsen, seksjonsleder DNB og leder for arbeidsgruppen
for alternative referanserenter
Kl. 10.40 5 min pause
Kl. 10.45

Referanserenter sett fra Norges Bank
v/ Olav Bø, direktør markeder og IKT Norges Bank
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.00

Digitalisering og betalingssystemer
v/ Tom Høiberg, fagdirektør Finans Norge
Kl. 12.45

Bærekraftig finans
v/ Line Asker, fagdirektør bærekraft Finans Norge
Kl. 13.30 Avslutning
Spørsmål rundt praktiske forhold rettes til inger.marie.buraas@spama.no


Gjennomføring

Seminaret vil være heldigitalt, og sendes fra studio i gamle Deichmanske bibliotek. Du vil dagen før få tilsendt en lenke til arrangementet som du kan klikke deg inn på webinar dagen.

 

Meld på 

Forelesere
 • Pål Ringholm, analysesjef SpareBank 1 Markets
 • Aud Ebba Lie, spesialrådgiver Finanstilsynet
 • Line Asker, fagdirektør bærekraftig finans Finans Norge
 • Tom Høiberg, fagdirektør Finans Norge
 • Olav Bø, Direktør, Markeder og IKT, Norges Bank
 • Per Erik Stokstad, daglig leder Norske Finansielle Referanserenter (NoRe)
 • Vidar Knudsen (DNB), leder for arbeidsgruppen for alternative referanserenter

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler
   Påmeldingsreglene vil variere i året 2020 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende. 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
  arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på