Bedre Årsoppgjør 2020

Webinar
Dato: 8. - 9. desember 2020
Kl. 09.00 - kl. 11.45 begge dager
Påmeldingsfrist: 25. november 2020

Endringer og tilpassinger ifm årsoppgjøret 2020

Weminaret målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk ift årsoppgjør for 2020.

 

Målgruppe

Kurset henvender seg til regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.

 

Praktisk informasjon 

Dato

8. - 9. desember 2020

Tid

Kl. 09.00 - kl. 11.45 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb.

Kursavgift

Kr 3.300,-

Påmeldingsfrist

25. november

 

 

Meld på 

 

Om kurset

Weminaret målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk ift årsoppgjør for 2020.

 

 

Meld på 

Program  

8. desember

Kl. 09.00 Erfaringer fra Bankenes sikringsfond:
                - gjennomgang av bankenes regnskaper
                - bankbesøk
Kl. 10.00 Kort pause
Kl. 10.10 Erfaringer med implementering av IFRS etter forskrift i GRS bankene
                 og Finanstilsynets IFRS 9 tematilsyn

                Hva gjorde bankene og hvor kan de bli bedre?
Kl. 11.45 Tid til å svare på spørsmål
Kl. 12.00 Slutt

9. desember

Kl. 09.00 Et dypdykk i nedskrivningsreglene for utlån basert på erfaringer
                fra effekter av Covid-19 og oljeprisfall
Kl. 10.00 Pause
Kl. 10.10 Hvordan implementere leasingstandarden - et praktisk eksempel
Kl. 10.40 Kapitaldekning – hvor kan det gå galt ved beregningen?
Kl. 11.10 Regulatorisk utvikling
Kl. 11.45 Slutt

                                          
Foredragsholdere

Fagdirektør Sissel Krossøy, Bankenes Sikringsfond
Partner Magne Sem, PwC

 Meld på 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres over 2 dager.

8.12 – webinar Del 1 kl. 09.00 - 12.00
9.12 – webinar Del 2 kl. 09.00 - 12.00

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Lenken kobler deg opp i klasserommet, som er en plattform for webinarer. Det er viktig at du har et godt internett, og at du bruker nettleseren Chrome. Sjekk også med IT-ansvarlig i banken om det er satt opp brannmurer i banken som gjør at du må koble deg opp via Mobilnett.

Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at du kommer inn i "klasserommet". Klasserommet åpnes opp 1 time før webinaret starter så du har mulighet for å teste lyd, bilde og nett.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.

Meld på 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2020 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende. rlig gjennomføring iht Covid-19 reglene.

 

  1. Påmeldingen er bindende.
  2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av 
    arrangementet.
  3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
  4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
  5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

 

Meld på