Forum for depotansvarlige 2021

Webinar
Dato: 9. og 10. juni 2021
fra kl. 09.00 - 12.30
Påmeldingsfrist: 25. mai

Velkommen til årets Forum for depotansvarlige 2021. Del 1 av forumet vil bli avholdt som webinar 9. og 10. juni 2021. Del II blir arrangert til høsten når vi kan gjennomføre en fysisk samling godt innenfor smittereglene.

I år vil vi dele depotforum i to deler. Del I arrangeres 9. og 10. juni som webinar. Del II arrangeres til høsten når vi kan gjennomføre en fysisk samling godt innenfor smittereglene - Programmet til del 1 er fortsatt under utarbeidelse, men nedenfor finner dere en oversikt over foreløpige programposter.

Innholdet og programmet til del 2 vil blant annet dekke gjennomgang av ny Finansavtalelov med tilhørende avtaledokumenter og forskrifter forutsatt at disse foreligger i 4. kvartal i år. Som vanlig vil vi også ha erfaringsbaserte temaer som egner seg best til fysiske samlinger. Del II  blir ikke før i oktober, eller november. Dette kommer vi tilbake til i en egen invitasjon til høsten.


Målgruppe

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

 

Meld på

 

Praktisk informasjon 

Dato

9. - 10. juni 2021

Tid

fra kl.09.00 - ca. kl. 12.30 hver dag

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 3700,-

Påmeldingsfrist

25. mai


Meld på 

 

Om forumet

Depotforumet retter seg mot personer som arbeider med depotrettslige problemstillinger innenfor depot- og kredittfunksjonen i bank.

Du inviteres til å gi innspill på tema som opptar deg knyttet til depotområdet. Har du forslag til temaer, send oss gjerne tips ved å klikk på lenken Depotforum 2021 

 

Program

Programmet er fortsatt under utarbeidelse.

Del 1 - 9. og 10. juni


1.    Finansavtaleloven(ny) – hva er særlig aktuelt for depotmedarbeidere

 • Prosesser, dokumenter og kontroll
 • Generelle regler i FIN
 • Forklaringsplikt §3.1 – generell veiledning
 • Spisset mot kredittavtaler §5.1
 • Presentasjon av en mulig løsning
 • Skille mellom person og næring

2.    Elektronisk eiendomshandel – hvor vi står i dag?
3.    Utlånsforskriften  (ikke avklart)
4.    Utvalgte tema om kausjonsstillelse
5.    Panteretten:

 • Hva omfatter panteretten i fast eiendom
 • Panterettens økonomiske omfang

6.    Hvordan håndtere nye eieformer – deleie?
7.    Aksjelovens § 8.10 – hvilke dokumenter, rekkefølge – en praktisk gjennomgang


Del II arrangeres til høsten når vi kan gjennomføre en fysisk samling godt innenfor smittereglene. Innholdet og programmet til del 2 vil blant annet dekke gjennomgang av ny Finansavtalelov med tilhørende avtaledokumenter og forskrifter forutsatt at disse foreligger i 4. kvartal i år. Som vanlig vil vi også ha erfaringsbaserte temaer som egner seg best til fysiske samlinger. Del II  blir ikke før i oktober, eller november. Dette kommer vi tilbake til i en egen invitasjon til høsten.

 

Meld på 

 

Foredragsholdere

 Mer informasjon kommer.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2021 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene overfor.


Meld på 

 

Bekreftet påmelding ved webinar blir sendt ca. 1 uker før kursstart.