Grunnleggende pant PM

Webinar
Dato: 9. - 11. mars
fra kl. 08.30 - 11.30
Påmeldingsfrist: 24. februar

Kurset har som målsetting å gi en grunnleggende innføring i de panterettslige problemstillinger som er relevante for personkundemarkedet.

Kurset er tilrettelagt for nyansatte medarbeidere som ikke tidligere har jobbet med pant og kreditt, og ansatte som ønsker en oppdatering av grunnleggende panterettslige problemstillinger. Enten man arbeider som kunderådgivere, depotmedarbeidere eller i andre funksjoner hvor det er nødvendig å ha kunnskap om pantsettelse og pantobjekter.

"Veldig artig og engasjerande å høyre på Eivind, han hadde ei flott evne til å gjere alle tema interessante og krydra innholdet med morsome historier og gode eksempel."

sitat fra tidligere deltaker

 

Praktisk informasjon 

Kurset gjennomføres som et webinar fordelt på 3 dager á 3 timer.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «klasserommet» underveis i kurset. Alle som er i «klasserommet» ser alle spørsmål.

Dato og tid

9. - 11. mars
Alle dager 08.30 - 11.30

Type

Webinarkurs

Sted

På egen PC - hjemme eller på jobb

Kursavgift

Kr 5 950,-


Meld på 

 

Program 

Innhold

 •     Generelle regler for pantsettelse
 •     Skille forbruker/næringsdrivende i panteloven
 •     Rettsvern
 •     Pant i fast eiendom
      a. Hjemmel og eierforhold til fast eiendom
      b. Andre boligformer
      c. Hovedregler for pantsettelse
      d. Ektefellesamtykke – felles bolig
 •     Pant i realregistrerbart løsøre
      a. Pant i skip (lystbåter)
 •     Løsørepant
      a. Alminnelig regel
      b. Salgspant i motorvogn
 •     Pant i verdipapiret
      a. Aksjer
      b. VPS – konto
      c. Pant i bankinnskudd
      d. Pant i bankinnskudd i egen bank

 


Meld på 

 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres over 3 dager a 3 timer.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Lenken kobler deg opp i klasserommet, som er en plattform for webinarer. Det er viktig at du har et godt internett, og at du bruker nettleseren Chrome. Sjekk også med IT-ansvarlig i banken om det er satt opp brannmurer i banken som gjør at du må koble deg opp via Mobilnett. 

Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at du kommer inn i "klasserommet". Klasserommet åpnes opp 1 time før webinaret starter så du har mulighet for å teste lyd, bilde og nett.

  

Meld på

Foredragsholdere

Eivind Ingolfsen
Advokat emeritus og tidligere depotsjef, Sparebanken Vest

  

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2020 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av
 3. arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.Meld på