Kausjoner

Webinar
Dato: 17. - 18. juni 2021
fra kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dagene
Påmeldingsfrist: så fort som mulig

Kausjoner - ny finansavtalelov
Hvilke områder blir påvirket? Hva endres og hva videreføres?

Webinaret vil se på hva en kausjon er, hva som vil endres og videreføres ifm den nye finansavtaleloven og konsekvenser dette har innenfor rådgivning på kredittområdet. Det vil særlig være personmarkedet lovendringen berører, men bedriftsmarked vil i noen grad også bli influert. Kurset vil hjelpe beslutningstakere i banken å planlegge lovendring.

Målgruppe

Ledere og ansvarlige innenfor rådgivning, kreditt og de som jobber med kausjon i kundedialog og backoffice. Bankens juridiske miljø vil selvfølgelig også ha nytte av å delta. (Det vil bli tilbudt et mer detaljert kurs senere når forskrifter er utformet, dokumentene tar form og ikrafttredelse er bestemt. Dette vil være nyttig for førstelinjen/ rådgivere samt også målgruppen over i dette kurset).

Praktisk informasjon

Tid

fra kl. 09.00 kl. 12.00 hver dag

Dato

17. - 18. juni 2021

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 3 450,-

Påmeldingsfrist

så fort som muligMeld på 

 

Programposter

Webinaret dekker områder innenfor; kausjon og vil blant annet inneholde punktene:

 • Hva er kausjon
 • Kausjon og realkausjon
 • Selvskyldnerkausjon, simpel kausjon og kausjon etter finansavtaleloven
 • Solidaransvar og pro rata ansvar


Kausjoner -ny finansavtalelov,
hva endres og hva videreføres? Vi ser blant annet på:

 • forbrukerdefinisjonen, fravikelighet
 • opplysnings- og forklaringsplikten
 • kredittvurdering
 • avslagsplikten
 • varslingsreglene
 • ansvarstid
 • kausjoners forfall / opphør
 • mm

 

Meld på  

 

Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 17. - 18. juni kl. 09.00 - kl. 12.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur. Logg deg da på via bankens Gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via Gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (Ved stasjoner PC - Dra ut nettverkskabelen av PC’en, og gå inn som gjest i nettverket.  Du vil da ved å klikke på knappen Bli med komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.

 

Meld på 

 

Foredragsholdere
 • Eivind Ingolfsen, advokat emeritus
 • Rune Stavenes, Advokat, Advokatene Laastad og Stavenes

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2021 for de forskjellige arrangementene grunnet Covid-19. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs, konferanser grunnet Covid-19 vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar alternativt kansellert. Spama følger nøye med på utviklingen, og vil vurdere situasjonen og flytting av arrangementer fortløpende.

 •     Påmeldingen er bindende.
 •     Blir du forhindret fra å møte er avbestilingsfristen 2 uker før oppstart av
 •     arrangementet, gitt forsvarlig gjennomføring iht Covid-19 reglene
 •     Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet,
      blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 •     Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega
      overta plassen din.
 •     Ved sykdom gjelder reglene overfor.Meld på