Kredittforum PM


Dato: 16. - 17. november 2020
Påmeldingsfrist: 20. oktober

Spama arrangerer i år også et spennende fagforum innenfor Kredittområdet PM. Et område som preges av usikkerhet etter Covid 19. Hvordan blir det fremover? Vi ser på innføringen av det nye gjeldsregisteret, boligpriser, bankenes opplysningsplikt, den nye arveloven, og inkassoloven.

Målgruppe

Ansvarlig for kredittområdet og personer som arbeider med kreditt innenfor personmarkedet.

 

Praktisk informasjon 

Dato

16. og 17. november 2020

Tid

Oppstart dag 1 kl. 10.00

Sted

Oslo, eller nærmeste omegn.
Sted blir bekreftet senere.

Kursavgift

Kr 6 450,- eksl. oppholdskostnader

Påmeldingsfrist

20. oktober


Hotellrom blir bestilt av kursarrangør.
Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart.Meld på 

 

Om kurset

"Veldig bra konferanse med aktuelle tema og engasjerte forelesere."
"Håper dere fortsetter med denne konferansen."
"Viktig med konferanse der en får innputt på viktige problemstillinger og regelendringer for bransjen."

Tilbakemelding fra tidligere deltakere


Spama arrangerer i år også et spennende fagforum innenfor Kredittområdet PM. Et område som preges av usikkerhet etter Covid 19. Hvordan blir det fremover? Vi ser på innføringen av det nye gjeldsregisteret, boligpriser, bankenes opplysningsplikt, den nye arveloven, og inkassoloven.Meld på  

Programposter
 1. Makroøkonomisk utvikling det neste året
 2. Finansavtaleloven:
  a. Sentrale nye forhold i loven
  b. Nytt regime – banken får stadig økende krav knyttet til opplysningsplikt til fordel for forbrukerc.
  c. Kredittvurdering av kausjonisten
  d. Litt om elektronisk signatur
  e. Fra fraråding til avslagsplikt (kun økonomiske forhold, ikke andre forhold)
  f. Innspill fra TietoEvry om hvordan håndtere dette informasjonsplikt og fraråding.
  g. Kredittvurdering av samskyldner etter ny lov
 3. Gjeldsordning for privatpersoner – får vi nye typer kunder nå?
 4. Privatøkonomi i en post- Korona tid (forbrukerøkonom)
  a. Høy gjeld og arbeidsledig
  b. Nedbetale lån eller spare i fond/bank
  c. Utvikling av boligmarkedet
  d. Spare – hvor
  e. Pensjonering (førtidspensjonering)
 5. Finansiering av mikrohytter (hus på hjul)
 6. Grønn finansiering – presentasjon fra en bank/eller to
 7. Ny arvelov – en kort gjennomgang av nyheter
 8. Inkassoloven – hva er nytt?
 9. Nytt fra finansklagenemda
 10. Dypdykk i utvalgte praktisk/ juridiske tema
  a. Særlig om finansiering av samboere og kjøp av bolig (hjemmelshaver, meddebitor, deleier i boligen)
  b. Nye krav til innhold i tilsagnsbrevene (jfr. 10.a over)
 11. Digital samhandling ved bolighandel
 12. Sampant og OMF’er? - Hva er problemet?

Meld på  

 

Foredragsholdere

 Mer informasjon kommer

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler
 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Ved avmelding senere enn 10 dager før arrangementet belastes 50 % av kursavgiften.
 3. Ved avmelding 3 dager før kurs eller uteblivelse belastes full avgift.
 4. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 5. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 6. Ved sykdom gjelder reglene overfor.

Meld på