Grunnleggende Pant PM

Webinar
Dato: 11. - 12. juni 2024
fra kl. 09.00 - 12.00
Påmeldingsfrist: 5. juni

 - generelt om pant, rettsvern, forbrukerdefinisjoner og dokumentbruk

Dette webinaret tar bl.a. for seg generelle regler om panteetablering, rettsvernsregler og rekkevidden av rettsvern, forbrukerdefinisjonen i finansavtaleloven og ufravikelighet, og generelt og hvilke dokumenter som anvendes ved panteetablering og gjeldsstiftelse. Vi ser også på pantelovens, tinglysingslovens og finansavtalelovens regler for pantsettelse av fast eiendom, hjemmel og ektefellesamtykke, regler for salgspant i motorvogn, definisjoner av motorvogn, salgspant i andre objekter og pant i bankinnskudd i egen og annen bank.

Kurset arrangeres over 2 dager a 3 timer.
Dag 1 - Generelt om pant, rettsvern, forbrukerdefinisjoner og dokumentbruk
Dag 2 - Pant i fast eiendom, salgspant motorvogn og pant i bankinnskudd
 

Målgruppe

Webinarene er spesielt rettet mot de som ikke har noe særlig erfaring og kunnskap om panteetablering, eller som ønsker en oppfrisking av de grunnleggende reglene på dette området.


Praktisk informasjon 

Dato

11. - 12. juni 2024

Tid

kl. 09.00 - kl. 12.00 begge dager

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

Kr 4 400,-

Påmeldingsfrist

5. juni

 


Meld på 

Programposter

Her ser vi på:

 • generelle regler om panteetablering
 • rettsvernsregler og rekkevidden av rettsvern
 • forbrukerdefinisjonen i finansavtaleloven og ufravikelighet, og generelt 
 • hvilke dokumenter som anvendes ved panteetablering og gjeldsstiftelse
 • pantelovens, tinglysingslovens og finansavtalelovens regler for pantsettelse av fast eiendom
 • hjemmel og ektefellesamtykke
 • regler for salgspant i motorvogn
 • definisjoner av motorvogn
 • salgspant i andre objekter og
 • pant i bankinnskudd i egen og annen bank


  Kurset arrangeres over 2 dager a 3 timer.
  Dag 1 - Generelt om pant, rettsvern, forbrukerdefinisjoner og dokumentbruk
  Dag 2 - Pant i fast eiendom, salgspant motorvogn og pant i bankinnskudd

 

Meld på  

Gjennomføring


Webinaret gjennomføres 11. - 12. juni kl. 09.00 - kl. 12.00.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Vi anbefaler at du logger deg på minst 10 minutter før oppstart for å sikre deg at lyd og bilde fungerer. Kursplattformen er åpen fra kl. 08.30.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «klasserommet» underveis i kurset, og alle som er i «klasserommet» ser spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på «knappen» Bli med er det pga en brannmur. Logg deg da på via bankens Gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via Gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (Ved stasjoner PC - Dra ut nettverkskabelen av PC’en, og gå inn som gjest i nettverket.  Du vil da ved å klikke på knappen Bli med komme rett inn i webinaret.

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uke før kursstart.


Meld på    

Foredragsholdere
 • Eivind Ingolfsen, Advokat emeritus
  Eivind har avholdt en rekke kurs for Spama de siste årene. Vi får gode tilbakemeldinger på faglig innhold og nytte av tidligere kurs han har holdt.


Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene ovenfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ca. 1 uke før webinarstart.