Miljø og bærekraft

Spama er Miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som tilbyr et miljøledelsessystem som kan hjelpe ulike virksomheter å lykkes med gjennomføring av grønn omstilling i driften sin.

Gjennom Miljøfyrtårn jobber organisasjonen for miljøvennlige kontorlokaler med vekt på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibalanse og gjenbruk. Resultatene fra dette arbeidet blir årlig rapportert på i Klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn.

Sertifikat Miljøfyrtårn 

Hva er Klima- og miljørapporten?

Hvert år skal vi sende inn en Klima- og miljørapport innen fristen 1. april. Rapporten er et klimaregnskap som gir oversikt over utslippene og andre klima- og miljøavtrykk fra organisasjonen vår.

Denne informasjonen gir oss et viktig styringsverktøy til å korrigere driften med tiltak som reduserer klima og miljøavtrykkene.

Klimaregnskap og klimakvoter

Vi har uavhengig av sertifisering et stort fokus på miljø, og har i flere år levert et komplett «miljøregnskap» for vår virksomhet.

Vi er opptatt av klimaavtrykk, og har som et definert mål å ha minst mulig klimaavtrykk i egen drift. Vi har de siste tre årene rapportert klimaregnskap igjennom tjenesten Cemasys for å kunne overvåke utviklingen, identifisere forbedringspotensialer og kjøpe klimakvoter som er i henhold til avtrykket vi belaster.

Klimaregnskap og klimasertifikat

Spama 2023 Klimasertifikat

Spama 2022 Klimaregnskap

Spama 2022 Klimasertifikat

Spama 2021 Klimaregnskap

Spama 2021 Klimasertifikat

Spama 2020 Klimaregnskap

Hvordan kan vi bli bedre?

Gi oss gjerne innspill til hvordan vår klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres?