Mindreårige og banken

Webinar
Dato: 3. september 2024
Tid: kl. 09.00 - kl. 11.30
Påmeldingsfrist: 20. august

Spama arrangerer et webinar som ser på ulike temaer knyttet til den mindreårige og banken.

 

I dette webinaret ser vi blant annet på vergemål og betydningen av barns mening og forholdet til statsforvalteren. Hva har ungdommene selv rett til å rå over? Hvor stopper vergens innsynsrett? Foreldrene/vergens disposisjonsrett i ulike livsfaser: hva skjer hvis foreldrene skiller seg, hva skjer hvis en av foreldrene går bort og generelt om arv og båndlegging av midler ved testament.


Målgruppe

Bankenes rådgivere/medarbeidere som arbeider med kundedialog.

Praktisk informasjon 

Dato

3. september 2024

Tid

kl. 09.00 - kl. 11.30

Sted

På egen PC - hjemme, eller på jobb

Kursavgift

 kr 3 400,-

Påmeldingsfrist

20. august


Meld på 

Programposter

Vi ser blant annet på disse temaene:

 • Hva kan banken tilby mindreårige?  
 • Litt om vergemål.
 • Betydningen av barns mening.
 • Forholdet til statsforvalteren.
 • Hva har ungdommene selv rett til å rå over?  
 • Hvor stopper vergens innsynsrett?   
 • Foreldres/vergens disposisjonsrett i ulike livsfaser: 
  - Hva skjer hvis foreldrene skal skille seg? 
  - Hva skjer hvis en av foreldrene går bort? 
  - Generelt om arv, herunder båndlegging av midler ved testament.

 

Meld på  


Gjennomføring

Webinaret gjennomføres 3. september kl. 09.00 - kl. 11.30.

På webinardagen vil du motta en link til e-postadressen som du har registrert deg med. Kursrommet åpnes kl. 08.30 hvis du ønsker å teste at lyd og bilde fungerer som det skal.

Du får mulighet til å stille spørsmål skriftlig i en chattefunksjon i «møterommet» underveis i webinaret, og alle som er i «klasserommet» vil se spørsmålene. Alle deltakerne er mutet, vi kan ikke se og høre dere.

Praktisk informasjon
Står det – Creating your session når du klikker på knappen "Bli med" er det på grunn av en brannmur. Logg deg da på via bankens gjestenett.

Logger du deg normalt inn via Citrix, gjør følgende: Koble deg opp via gjestenettet i banken – du er da utenfor Citrix (ved stasjonær pc - dra ut nettverkskabelen av pc’en, og gå inn som gjest i nettverket).  Du vil da ved å klikke på knappen "Bli med" komme rett inn i webinaret.

Viktig med et godt internett - og en nettleser som ligger utenfor bankinterne pålogginger, f.eks. Citrix. Vi anbefaler at nettleseren Internett Explorer ikke brukes, da de fleste verktøy ikke lenger støttes av denne nettleseren, bruk gjerne nettleseren Chrome.


Meld på    

Foredragsholdere

Ingrid Humerfelt Eckhoff, advokat hos Advokatfirmaet Bro AS
Ingrid arbeider spesialisert med barne- og familierett, og jobber daglig med rådgivning og tvisteløsning knyttet til saker om foreldretvister og saker etter barneloven, skiftesaker både ved skilsmisse og samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging for både samboere og ektefeller. Hun tar også oppdrag som fullmektig for dødsbo. Hun er en erfaren prosedyreadvokat og har ført et betydelig antall sivil- og strafferettslige saker for domstolene.

Ingrid Brekke Randa, advokat hos Advokatfirmaet Bro AS
Ingrid har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider med barne- og familierett, herunder foreldretvister og saker etter barneloven, ektefelleskifte, økonomisk oppgjør ved opphør av samboerskap, samt arvesaker og arveplanlegging. Hun jobber også med barnevernssaker der hun bistår privat part, både foreldre og ungdommer, med partsrettigheter. Hun har kompetanse innen strafferett, og tar oppdrag som forsvarer i alle typer straffesaker.

 

Meld på 

 

Påmeldingsregler

Påmeldingsreglene vil variere i året 2024 for de forskjellige arrangementene. Når det ikke er mulig å gjennomføre kurs og konferanser vil arrangementer kunne bli flyttet til en ny dato, eller satt opp som webinar, alternativt kansellert.

 1. Påmeldingen er bindende.
 2. Blir du forhindret fra å møte er avbestillingsfristen 2 uker før oppstart av arrangementet.
 3. Dersom kursarrangør blir belastet for avmeldte deltakere av hotellet, blir belastningen videresendt til arbeidsgiver.
 4. Hvis du blir forhindret fra å møte, er det fullt mulig å la en kollega overta plassen din.
 5. Ved sykdom gjelder reglene ovenfor.
 6. Lenken til digitale webinarer er personlig og skal ikke videresendes, eller deles.

 

Meld på 

 

Bekreftet påmelding blir sendt ut ca. 1 uke før kursstart.