Autorisasjon i person- og skadeforsikring BM

Spama tilbyr faglig god og effektiv opplæring for deg som skal autoriseres enten som rådgiver i skade- eller persnforskring næring.

I Personforsikring vektlegger vi rådgivingssamtalen og viser deg hvordan den gjennomføres på beste måte!

 

Illustrasjon til autorisasjon