Kompetanseoppdatering

Kompetanseoppdatering 2024

Læringsopplegget for 2024 er under utvikling.

Ta kontakt med Anne-Line Moren, tlf. 930 33 009, for mer informasjon.

Illustrasjon til kompetanseoppdatering 2021